Azylový dům a dům na půl cesty Berounka - obnovení vybavení pokojů

Oblastní spolek ČČK Beroun

O projektu

Provozujeme azylový dům a dům na půl cesty Berounka. Zařízení sídlí v budově Komunitního centra. Kapacita azylového domu je 44 lůžek. Azylový dům poskytuje dočasné ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kdy hlavním důvodem je ztráta bydlení. Dům na půl cesty poskytuje sociální služby klientům do 26 let věku opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Jedná se především o případy, kdy návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný. Snažíme se pomoci klientům překlenou krizovou situaci a pomoci najít práci, trvalé bydlení, cestu zpátky k rodině. Prošli rozsáhlou deratizací, ale bohužel jsme přišli i o většinu vybavení pokojů. Část jsme nahradili, část je provizorní.

Sídlo organizace:

Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova 928, Beroun, 266 01
www.cckberoun.cz

Na tento projekt jste přispěli:

0 Kč

Grant od ČSOB činí:

0 Kč

Celková částka:

0 Kč

Nejnovější příspěvky

Zatím žádné příspěvky.