Bílý kruh bezpečí Plzeň, osvětová činnost občanům prevence kriminality

Bílý kruh bezpečí, z.s. pobočka Plzeň

O projektu

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru jsme kompetentními lektory v oblasti prevence i následné krizové pomoci. Trestný čin nás v roli oběti poškozuje nejen fyzicky a materiálně, ale může způsobit i vážnou psychickou újmu. Nabídkou osvěty přispíváme k dobrému pochopení, proč se osoby poškozené trestným činem chovají právě tak, jak se chovají, neboť např. zneužívání představuje masivní zásah do osobnosti člověka a často vede k duševním i tělesným následkům. U znásilnění boříme mýty, neboť jedním z nejhorších mýtů je ten, že si za to oběť násilí může sama! V našem vzdělávání se opíráme i o zákonnou ochranu obětí.

Sídlo organizace:

Bílý kruh bezpečí, z.s. pobočka Plzeň
Jungmannova 1, Plzen, 301 00
www.bkb.cz

Na tento projekt jste přispěli:

6 650 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

31 650 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 29. 12. 2018

  Došlá platba

  250,00 Kč
 • 19. 12. 2018

  Došlá platba

  100,00 Kč
 • 16. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 12. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 12. 12. 2018

  200,00 Kč
 • 12. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  5 000,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  100,00 Kč
 • 11. 12. 2018

  100,00 Kč