Mobilní specializovaná paliativní péče pro děti a dospělé na Olomoucku

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

O projektu

Poskytujeme odborné lékařské a zdravotní služby v odbornosti paliativní medicíny a všeobecné sestry na území Olomouce a okolí. Zajišťujeme profesionální paliativní péči v přirozeném prostředí dospělých a dětských pacientů, kteří se nachází v terminálním stádiu své nemoci či umírání. V Olomouckém kraji se díky naší službě poprvé otevřela možnost pro tyto pacienty a jejich rodiny, aby své poslední dny mohli strávit doma. Osoby, které se rozhodnou zemřít doma, tak mají v zádech oporu multidisciplinárního týmu, který se věnuje nejen samotnému pacientovi, tak doprovázející rodině. Naše služby jsou v duchu hospicového hnutí poskytovány z pohledu komplexního přístupu k člověku. Naplňují biologické, psychologické, sociální a duchovní aspekty života člověka nevyléčitelně nemocného i jeho rodiny.

Sídlo organizace:

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
Stupkova 18, Olomouc, 779 00
nejstesami.eu

Na tento projekt jste přispěli:

15 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

50 000 Kč

Nejnovější příspěvky

  • 4. 1. 2019

    15 000,00 Kč