Jaro 2018

V tomto ročníku jsme společně s vámi rozdali 4 153 567 Kč.

Hlavní město Praha

V posteli kolem světa

2. místo

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Projekt je určen pacientům z oddělení paliativní péče, ošetřovatelských lůžek, interny a rehabilitace, kteří jsou upoutáni na lůžko či invalidní vozík a tráví v nemocnici několik měsíců svého života. Oddělení paliativní péče, které u nás funguje 6. rokem, je určeno pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Jedná…

Přispěli jste: 28 469 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Žijeme pohybem

1. místo

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

Sportovní klub vozíčkářů Praha je nezisková organizace, která se primárně věnuje zlepšování podmínek pro sport vozíčkářů. SKV Praha sdružuje 122 aktivních členů z celé České republiky do sedmi sportovních oddílů: stolní tenis, orientační závod, florbal, potápění, lyžování, outdoor, tanec. Pro své členy i sympatizanty, vždy ale vozíčkáře,…

Přispěli jste: 31 355 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

BONA park

3. místo

Nadace Bona

Každý z nás se občas potřebuje zastavit, na chvíli vypnout, zhluboka se nadechnout a relaxovat. K tomuto bychom rádi přispěli projektem „BONA park“, který s sebou nese revitalizaci nevyužívaných parkových prostor v ulici Pod Čimickým hájem v Praze 8. Domy v této ulici spravuje nadace BONA, a žijí v ní…

Přispěli jste: 6 148 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Máma v úzkých – balíček odborných konzultací

4. místo

Úsměv mámy, z.s.

Máma v úzkých pomáhá ženám, u kterých se po porodu objevily psychické poruchy. Balíček odborných konzultací by nám umožnil nabízet konzultace maminkám, které je nyní potřebují, a zároveň by přispěl svým dílem k projektu většímu, a to vybudování specializovaného centra, kde budou výše zmíněné aktivity soustředěny.

Přispěli jste: 5 005 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Karlovarský kraj

Bez benzinu nepřijedeme

2. místo

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Hospic Sv. Jiří je mobilní/terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů. Protože se každým rokem zvyšuje poptávka po službách hospice, potřebujeme personál hospic sloužený ze zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovnic, psychologa, duchovního, poradkyni pro pozůstalé a dobrovolníků přepravit za umírajícími a za…

Přispěli jste: 43 397 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Kamarád mi pomůže

4. místo

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve…

Naše dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji se rozšiřuje o dobrovolnický program Pět P, který je součástí mentoringových dobrovolnických programů probíhajících po celé ČR. V současné době máme programy pro seniory, pro osoby s mentálním postižením a také mezigenerační dobrovolnický program 3G – Tři generace. Nyní jsme se…

Přispěli jste: 5 100 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Vybudování odpočinkové zóny

1. místo

Farní charita Karlovy Vary

Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu Týdenního stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou. Zároveň bychom rádi vybudovali, vedle terapeutických prvků v zahradě, relaxační a odpočinkovou zónu. K relaxaci a odpočinku budou sloužit lehátka a…

Přispěli jste: 74 500 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Pusťme světlo do kostela

3. místo

ZO ČSOP Alter meles

Jsme skupina obyvatel vesničky Přílezy, která leží na území bývalých Sudet. Rozhodli jsme se zachránit jeden z nejstarších kostelů na Karlovarsku pocházejího z 13. století, který léta chátrá a hrozí mu zánik. Letos roce chceme zrenovovat všechny okna, abychom mohli kostel využívat pro worshopy, dílny a další kulturní akce.

Přispěli jste: 10 407 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Ústecký kraj

Zvuková střelba pro nevidomé

4. místo

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. je nezisková organizace, která pečuje o nevidomé a slabozraké v Ústeckém kraji. Naším posláním je podporovat nevidomé a slabozraké v integraci do společnosti, tj. poskytovat pomoc v každodenním životě, při zvládání náročných nebo nestandardních situací. Jsme jedinou organizací v …

Přispěli jste: 297 Kč

ČSOB darovala: 0 Kč

Vnější omítky věže kostela sv. Jiljí

2. místo

Za záchranu kostela sv.Jiljí, z.s.

Kostel sv. Jiljí s gotickým presbytářem již opravujeme jedenáct let a rádi bychom se letos pustili do vnějších omítek. Zejména věž je vstupní branou pro turisty, kteří náš kostelík hojně navštěvují. V kostele připravujeme unikátní vitrážové muzeum, protože bez toho, aby památka žila ji nemá cenu opravovat. Celý postup oprav, včetně našich…

Přispěli jste: 18 445 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Jáchymek a asistenční pes Alex

3. místo

Šťastný pes-Handicap,z.s.

Tří letý Jáchymek trpí mentální i pohybovou retardací, nemluví, velmi málo používá cíleně ručičky. Asistenční a canisterapeutický pes Alex bude sloužit Jáchymkovi k terapii uvolnění svalstvy i rukou. Uklidňování po epileptických záchvatech, kterými Jáchymek také trpí. Jáchymek potřebuje parťáka, který mu bude neustále na blízku.

Přispěli jste: 6 752 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Obnova varhan v kostele sv. Petra a Pavla v obci Jeníkov

1. místo

Římskokatolická farnost Jeníkov

Varhany jsou umístěny v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově u Duchcova. S ohledem na stav varhanní skříně, který byl zjištěn při realizaci předešlé etapy restaurování, je nutné provedení celkové rekonstrukce. Cílem restaurování je obnovit nástroj do původního stavu, kdy byl nástroj vyroben, a zachránit ho před zánikem.

Přispěli jste: 40 527 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Liberecký kraj

Sociální automobil

4. místo

Oblastní charita Jilemnice

"Naše organizace ve spolupráci s městem Jilemnice spouští projekt sociálního automobilu. Město Jilemnice poskytlo Oblastní charitě Jilemnice (OCHJ) darem starší automobil, který bude využít jako sociální ""taxi"" pro osoby sociálně znevýhodněné (matky s dětmi, seniory, osoby se zdravotním omezením, osoby se sníženou pohyblivostí). Sociální…

Přispěli jste: 6 752 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Přesun chráněné dílny

3. místo

Sdružení TULIPAN, z.s.

Sdružení TULIPAN působí v oblasti podpory hendikepovaných už od roku 2004. Podporujeme samostatnost a sebeobslužnost zdravotně znevýhodněných, zajišťujeme jim pracovní rehabilitaci i pravidelné příjmy ze zaměstnání a nabízíme jim alternativy trávení volného času. Ačkoliv se jedná se o finančně náročné aktivity, právě ony…

Přispěli jste: 60 180 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Cítit se i v hospici jako doma

2. místo

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Cílem projektu je podpořit činnost Hospice sv. Zdislavy, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Zajišťujeme, aby člověk mohl co nejdůstojněji prožít poslední chvíle v příjemném prostředí nově zrekonstruovaného lůžkového hospice. Aby byla…

Přispěli jste: 60 522 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Lesní tělocvična

1. místo

Pionýr, z.s.-96.pionýrská skupina Veselí Medvědi

Lesní tělocvična bude postavena na pozemku táborové základny „Medvědín“. Lesní tělocvična bude kombinací tzv. workoutových prvků s herní dětskou věží, s věkovým zaměřením od dětí až po dospělé osoby. Při výběru jednotlivých komponentů bylo dbáno především na bezpečnost, ale zanedbatelná samozřejmě nebyla ani funkčnost a estetičnost.

Přispěli jste: 70 107 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Plzeňský kraj

Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma

1. místo

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Citát Matky Terezy „Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma“ vystihuje podstatu služeb mobilního hospice působícího na Tachovsku. Mobilní hospic jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů. Aby mohla být zajištěna kvalitní péče, potřebujeme tým složený ze zdravotních sester, lékařů, sociální pracovnice, psycholožky, duchovního a …

Přispěli jste: 79 448 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Cvičná kuchyně pro osoby se zrakovým postižením

4. místo

Tyfloservis, o.p.s.

Lidé s poruchami zraku, zejména při jeho náhle ztrátě, mívají těžkosti se schopností postarat se o sebe, uvařit si. Je to tím, že byli zvyklí dívat se celý život na ruce, a teď se musí naučit dělat věci jinak – bez zrakové kontroly. A právě vhodné vybavení a úprava prostředí mohou toto učení usnadnit. Proto jsou ve všech…

Přispěli jste: 5 065 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Pořízení rehabilitačních pomůcek pro děti s autismem

3. místo

Občanské sdružení ProCit, z.s.

Občanské sdružení ProCit, z. s. nabízí sociálně aktivizační služby pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 1 do 18 let a jejich rodiny. Našim klientům poskytujeme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti, jednodenní zážitkové programy, vzdělávací a sportovně-relaxační víkendové a …

Přispěli jste: 7 830 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Mentoringové programy pro podporu rodin a dětí

2. místo

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Projekt formou mentoringových programů podporuje děti a rodiny: u nichž je diagnostikován problém zapadnout do kolektivu, jsou po traumatickém zážitku, mají zdravotní handicap, s poruchami chování a učení, s výchovnými problémy, z dětských domovů, z minoritní etnické či jazykové skupiny a dalšími problémy.

Přispěli jste: 27 656 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Středočeský kraj

Pomoc v krizi pro děti a jejich rodiny

1. místo

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Projektem umožníme dětem a dospívajícím čerpat komplexní psychickou podporu formou krizové pomoci, individuální a rodinné psychoterapie. Tento typ celkové podpory je velmi funkční a účinný při řešení akutní krize, která plyne z dlouhodobě nepříznivé životní situace. Finanční zatížení hrazenými psychoterapiemi je však pro rodiny velmi…

Přispěli jste: 68 322 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Být nablízku všem, kteří naši pomoc potřebují

3. místo

TŘI, o.p.s.

Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech letos oslaví 10 let svého trvání a jeho předchůdce – domácí hospic – slaví dokonce 15. výročí. Každý den jsou naše tři zdravotní sestry a lékař nablízku pacientům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o své blízké v terminální fázi života pečovat sami v domácím…

Přispěli jste: 35 822 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši

4. místo

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v…

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Sdružení pro obnovu dobříšských varhan si dalo za úkol zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života v Dobříši. 20. století bylo pro zdejší varhany bohužel značně nepřívětivé. Cínové…

Přispěli jste: 32 602 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Pomáhejme společně živočichům v nouzi!

2. místo

ZO ČSOP Polabí

V rámci projektu bychom rádi zabezpečili péči o volně žijící živočichy, kteří se vlivem lidské činnosti ocitli dočasně nebo trvale v nouzi. Naším hlavním cílem je péče o ně s cílem vypustit je zpět do volné přírody. Každý rok přijmeme více než 1600 zraněných živočichů, okolo 60 % z nich se nám podaří vrátit zpět do přírody.

Přispěli jste: 43 349 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Jihočeský kraj

Péče o lidi s duševním onemocněním

1. místo

FOKUS Tábor, z.s.

FOKUS Tábor je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu lidí se schizofrenií nebo jiným vážným duševním onemocněním. Naše podpora míří do různých oblastí života klientů, do situací a úkolů, které zdravým lidem nedělají potíže, ale pro člověka s duševním onemocněním mohou být velmi náročné. V rámci služby sociální rehabilitace…

Přispěli jste: 58 794 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Vylepšená zahrada

4. místo

Borůvka, Borovany spolek

Do našeho zařízení docházejí lidé s těžkým tělesným a zdravotním postižením, s mentálním postižením, epilepsií, senioři a senioři, kde je kombinace více postižení. V zařízení s klienty, v případě pěkného počasí, využíváme zahradu, kde je k dispozici bezbariérově upravený bazén a altán pro venkovní…

Přispěli jste: 9 899 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Auto pro Domácí hospic

2. místo

Domácí hospic Athelas-středisko Diakonie a misie CČSH

Naším hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění, a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. V roce 2018 počítáme s nárůstem počtu klientů o…

Přispěli jste: 29 457 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Hrajeme (si) a muzicírujeme do omrzení

3. místo

Portus Prachatice, o.p.s.

Klub I.P. je jediné nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Prachaticku. V klubu jsou v bezpečném prostředí, povídají si s pracovníky nebo mezi sebou, hrají hry, poslouchají hudbu. Hudební nástroje a sportovní náčiní pořízené díky projektu budou důležitou součástí programů pro děti.

Přispěli jste: 14 495 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Královéhradecký kraj

Zdravá škola

3. místo

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. zajišťuje vzdělávání a služby pro děti a žáky s těžkým , středně těžkým mentální postižením, kombinovanými vadami a autismem. Našim cílem je co možná největší samostatnost našich žáků, aby byli co nejméně odkázáni na podporu svého okolí. Pro své žáky zajišťujeme nejen…

Přispěli jste: 16 360 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Komunitní bydlení pro zdravotně postižené

1. místo

Sportem proti bariérám, z. s.

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je víceúčelové centrum pro zdravotně postižené ve Staré Pace. V DOMEČKU tvoří lidé s různými typy postižení a lidé zcela zdraví komunitu, kde společně pracují, bydlí, sportují, rozvíjejí své koníčky, a kde si především vzájemně pomáhají. Mentálně a psychicky postižení lidé fyzicky pomáhají lidem s …

Přispěli jste: 29 050 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Dobrovolníci pomáhají krkonošské přírodě

2. místo

SEVER Horní Maršov o.p.s.

SEVER Horní Maršov se v Krkonoších již přes 20 let zabývá environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i dospělých. Ve zrekonstruované památkově chráněné faře v Horním Maršově v Krkonoších provozujeme informační centrum, spravujeme sousední renesanční kostel, pořádáme akce pro děti v okolní přírodě a…

Přispěli jste: 19 616 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Pumpuj s námi!

4. místo

IFMSA Česká republika, z.s.

Projekt Pumpuj s námi! hledá finanční podporu pro mobilní pumpy na dětské oddělení FNHK pro děti se syndromem krátkého střeva. Nemocnice by chtěla zakoupit mobilním pumpy, které mohou dětem půjčovat domů. Výhoda mobilní pumpy je významná- dítě může provozovat běžné denní činnosti a usnadňuje mu tak nejen sociální život.

Přispěli jste: 11 088 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Pardubický kraj

Linka bezpečí ve třídě

1. místo

Linka bezpečí, z.s.

Projekt Linka bezpečí ve třídě probíhá v interaktivních a zážitkově koncipovaných blocích, přímo ve škole. Je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. V rámci bloků se děti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s…

Přispěli jste: 29 853 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Staň se pěstounem!

3. místo

Amalthea z. s.

Rodina je jako tradiční hodnota uctívána napříč kulturami. Většina z nás bere rodinu jako něco zcela přirozeného, automatického, něco, co k nám patří. Někteří z nás ale pocit být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti nikdy nepoznali. Mluvíme o dětech, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže…

Přispěli jste: 5 790 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Podpořte rodiny pečující o seniory

4. místo

Oblastní charita Pardubice

Oblastní charita Pardubice potřebuje vybavit prostory pobytové formy odlehčovacích služeb 9 polohovacími lůžky s antidekubitní matrací, které umožňují průběžné polohování klientů s těžkým zdravotním stavem. Pobytová odlehčovací služba umožňuje lidem, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat sami…

Přispěli jste: 5 169 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Automobil pro sociální službu

2. místo

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

Pečovatelskou službu pro seniory poskytujeme jako terénní sociální službu v domácím prostředí a to 24 hodin denn. Problém s dopravou našich zaměstnanců ke klientům v odlehlých oblastech považujeme za jednu ze zásadních překážek v dalším rozvoji naší služby. Jako řešení tohoto problému jsme sestavili tento projekt.

Přispěli jste: 16 790 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Kraj Vysočina

Pomozte s námi mláďatům a raněným živočichům

1. místo

Stanice Pavlov o. p. s.

Posláním naší stanice je péče o poraněné živočichy a opuštěná mláďata s cílem navrátit je uzdravené zpět do volné přírody. Tito živočichové se mnohdy ocitají v nouzi právě díky bezohlednému chování člověka či jeho nevědomosti. I proto přímo u nás ve stanici bylo otevřeno ekocentrum, jehož cílem je ekologické vzdělávání…

Přispěli jste: 30 163 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Pomůžeme vám zůstat doma

3. místo

Sdílení o.p.s.

Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, které zasáhla nevyléčitelná onkologická diagnóza, aby nepřišly o vzácný čas, který mohou ještě strávit spolu. Díky našim lékařům a sestřičkám pozná nemocný člověk i jeho blízcí, že umírání nemusí znamenat utrpení a lze ho prožít doma, bez bolesti, důstojně a v klidu. Tato zkušenost pomůže…

Přispěli jste: 17 552 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Kavárna V Pohybu

4. místo

Vratka o.s.

Náš spolek každoročně realizuje projekty,které zlepšily pracovní uplatnění hendikepovaných,ale i projekty pro jejich osobní rozvoj a relaxaci.Přírodní zahrada u Vrátek - v sídle našeho domu - je místem,kde společně pracujeme ve volném čase,kde se setkáváme při kursech různých výtvarných technik a kde spolu trávíme čas při…

Přispěli jste: 5 990 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Psí kamarádi pomáhají a chtějí pomáhat i nadále

2. místo

Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s.

Chceme zachovat oblíbené a žádané canisterapie pro děti, mládež a dospělé s různými typy zdravotního a mentálního postižení a pro seniory. Chceme nejen udržet stávající chráněná pracovní místa pro naše zdravotně postižené zaměstnance, ale i nadále pomáhat našim znevýhodněným spoluobčanům, kteří to potřebují každý den.

Přispěli jste: 27 000 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Jihomoravský kraj

Ordinace pro chudé

3. místo

Armáda spásy v České republice, z.s.

Armáda spásy chce otevřít ordinaci v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Záměrem je garantovat poskytnutí zdravotní péče těmto skupinám. Ordinace se tak může stát…

Přispěli jste: 30 329 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Otevřená zahrada

4. místo

Nadace Partnerství

Otevřená zahrada je k přírodě šetrný vzdělávací areál uprostřed Brna. Vedle budov vzdělávacího centra jsou jeho součástí dvě rozsáhlé zahrady, kde jsou k dispozici přírodovědné vzdělávací prvky, městská minifarma, komunitní zahrádky i prostory pro setkávání a relaxaci. Od jara až do podzimu je skutečně otevřená, bezbariérová, a …

Přispěli jste: 16 830 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Voda pro Antonínek

1. místo

Matice svatoantonínská z.s.

Vrtaná studna u Sv. Antonínka Z finančních prostředků, které se nám podaří získat díky tomuto projektu, hodláme vybudovat vrtanou studnu u poutního kaple sv. Antonínka. Bez vody, která je zde nezbytná pro zachování tradic poutního místa, není život. Poutní místo na Blatnické hoře je pro svou pozitivní energii hojně navštěvováno nejen…

Přispěli jste: 234 452 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Chlapci v akci

2. místo

Nová Zahrada Ivančice,z.s.

Zázemí stávajícího klubu Dílny pro kluky a holky rozšíříme o novou místnost - Truhlárnu pro dospívající. Cílem bude umožnit mladým přičuchnout k truhlařině. Chlapci si dovybaví “svoji” místnost vlastními užitkovými kryty radiátorů, policemi aj.

Přispěli jste: 85 754 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Olomoucký kraj

Automobil pro ranou péči

4. místo

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Středisko rané péče v Olomouci poskytuje podporu a pomoc 150 rodinám s dítětem těžce nemocným, nebo s postižením od narození do sedmi let věku na území Olomouckého kraje.  Služba raná péče působí přímo v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe a v raném věku dítěte, kdy je největší možnost pro podporu a rozvoj zachovaných…

Přispěli jste: 6 341 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Mládež s hendikepem na rafty!

1. místo

Sportovní-klub.cz, z.s.

Ojedinělým projektem *Mládež s hendikepem na rafty!* dáme příležitost těm, pro které je vodácký sport nedostupný asistenčně nebo finančně. V rámci projektu připravíme turné splutí českých i zahraničních řek pro mládež s mentálním nebo pohybovým postižením. Nezbytným předpokladem pro realizaci takové akce je účast asistentů. Z …

Přispěli jste: 20 151 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Dílnička plná lidových zvyků, tradic a kouzel

2. místo

Mateřská škola bílovice - Lutotín, příspěvková organizace

Představujeme plán projektu, jehož hlavním záměrem je seznámit děti předškolního věku s rčením „zlaté české ručičky“. Abychom mohli naši myšlenku dokonaleji realizovat, chtěli bychom mateřskou školu rozšířit o dílničku plnou tradic, zvyků, obyčejů a kouzel pro malé zvědavce s kooperativním, výtvarným, environmentálním, kuchařským a…

Přispěli jste: 12 590 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Mobilní hospic Strom života blíž k svým pacientům

3. místo

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

Umožníme lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých. Poskytujeme specializovanou paliativní péči v domácím prostředí. Naše zdravotníky potřebujeme dovybavit brašnami se zdravotním materiálem a pro naše nové pacienty jsou nutností zdravotní přístroje-generátory kyslíku a lineární dávkovače léků.

Přispěli jste: 6 371 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Zlínský kraj

Klimatizace pro horké dny

1. místo

NADĚJE

Do třetího, nejvyššího patra Domu pokojného stáří NADĚJE Zlín chceme pořídit klimatizaci. Na tomto patře, žije19 lidí s Alzheimerovou nemocí a jinými druhy demencí. Obyvatelé jsou na svých pokojích minimálně. Tráví většinu svého dne ve společných prostorách, při nejrůznějších aktivitách – canisterapie, rukodělné činnosti, tréninky paměti,…

Přispěli jste: 36 858 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Podpora Centra potravinové pomoci

4. místo

Oblastní charita Uherský Brod

Usilujeme o podporu (úhrada ročních provozních nákladů) pro jednu z nejvýznamnějších služeb naší Charity – Centrum potravinové a materiální pomoci Uherský Brod. Toto centrum slouží sociálně slabým osobám, u kterých už sociální systém vyčerpal všechny možnosti pomoci. Jedná se zejména o matky – samoživitelky s malými dětmi…

Přispěli jste: 5 049 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Terapeutická zahrada Charity sv. Anežky

2. místo

Charita sv. Anežky Otrokovice

Součástí Charity sv. Anežky Otrokovice je Domov pro seniory, kde u domova je zahrádka. Nyní je tam vybetonovaná plocha, pergola a trávník se zelenými keři. Rádi bychom zde vybudovali okrasnou zahrádku plnou růží, pivoněk a aster, jejichž vůně by naše uživatele přenesla do dob mládí a vyvolala jim úsměv na tváři. Část zahrádky by byla…

Přispěli jste: 6 109 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Záchrana lidského života

3. místo

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

Chceme zakoupit automatizovaný externí defibrilátor. Je to malý, lehký, přenosný přístroj, který analyzuje bez odborného posouzení člověkem srdeční rytmus pacienta a je schopen provést život zachraňující aplikace defibrilačního výboje. Defibrilace má především význam do prvních pěti minut od vzniku příhody.

Přispěli jste: 5 271 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Moravskoslezský kraj

Muzika léčí

2. místo

ANULIKA z.s.

Činnost naší neziskové organizace Anulika z.s. se zaměřuje na zlepšení kvality života vážně nemocných, zdravotně postižených osob a jejich pečujících. Pečujeme o rodiny s dětmi se svalovými a neurologickými onemocněními, o vážně nemocné a jejich blízké. Pomáháme všem žít běžný život v domácím prostředí. Poskytujeme…

Přispěli jste: 6 092 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Na jedné lodi

4. místo

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Záměrem projektu je pomoc dětem, které mají ztížený start do života. Díky programu DOUČOVÁNÍ chceme pomoci dětem z okrajových příhraničních regionů, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Cílem je podpora dětí a jejich setrvání v běžné škole a také…

Přispěli jste: 5 247 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Auto pro mobilní hospic

1. místo

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

„Abychom byli včas tam, kde nás potřebují“ Mobilní hospicová péče spočívá v každodenní, 24 hodinové práci zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků, fyzioterapeuta a psychologů v domácím prostředí těch, kdo si přejí dožít svůj život doma. Předpokladem pro tuto práci je stálá dostupnost služebních vozů. Péče je zajišťována…

Přispěli jste: 475 508 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Pomoc nemocným prostřednictvím služby Mobilního hospice

3. místo

Charita Ostrava

Cílem je pořízení vybavení Charitního střediska sv. Kryštofa. Bezplatně poskytujeme služby lidem v terminálním stádiu života. Naším posláním je zajistit důstojné prožívání života nevyléčitelně nemocným lidem, s cílem aby nemocný člověk mohl zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.

Přispěli jste: 5 495 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč