Podzim 2016

V tomto ročníku jsme společně s vámi rozdali 3 703 964 Kč.

Hlavní město Praha

Smetanka žije!

3. místo

Zelená zahrada, z.s.

Projekt Smetanka žije je příkladem sousedské iniciativy, která přerostla ve výrazný prospěšný projekt na pražských Vinohradech. Vybudování komunitní zahrady na novém místě, které je nyní zcela zpustlé, bude unikátní akcí, do které zapojíme více než stovku dobrovolníků. S vybranými prostředky pozemek vyčistíme, oplotíme, vybudujeme nutné zázemí a …

Přispěli jste: 48 797 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Žijeme s Lemniskátou

2. místo

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s.

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací na Praze 2, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky, především sešity pro waldorfské školy. Naši společnou práci vedeme tak, aby každý z nás bez rozdílu mohl dál rozvíjet své…

Přispěli jste: 64 516 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Šťastný vodící pes

1. místo

Nadační fond Mathilda

„Šťastný vodicí pes“ Posláním NF Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Mathilda se programově zaměřuje na podporu projektů, které výrazně napomáhají zlepšení kvality života nevidomých a slabozrakých. Především na projekty, které se týkají vzdělávání postižených osob nebo…

Přispěli jste: 111 909 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Květinová dílna Aranžerie, dává práci lidem s epilepsií

4. místo

"Společnost ""E"" Czech Epilepsy Associatio, z.s.

Aranžérie je květinová dílna, ve které vytváříme profesionální květinové dekorace a vazby. Ale u květin to u nás nekončí. Za každou pečlivě vytvořenou kyticí se skrývají ruce květinářek a květinářů, pro které mít práci není samozřejmostí. V naší dílně pracují lidé, kteří trpí různou formou epilepsie, se kterou je získání…

Přispěli jste: 8 999 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Karlovarský kraj

Zdravotní sestry míří za nevyléčitelně nemocnými

2. místo

Hospic Sv.Jiří, o.p.s.

Cílem mobilního hospice je zvýšení kvality života a důstojné strávení posledních chvil umírajících v kruhu blízkých, a to prostřednictvím zmírnění projevů jejich nemoci. Kromě lidského potenciálu v přístupu ke klientům je kvalita péče podmíněna kvalitním zdravotnickým vybavením personálu. Právě z tohoto důvodu si dovolujeme…

Přispěli jste: 52 798 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Kariérní poradenství pro mladé - Živá knihovna

3. místo

KRDMK, z.s.

Živá knihovna je speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé. Tyto živé knihy jsou "čteny" pomocí rozhovorů a tím je odkrýván jejich osud. Osobnosti, které se v živé knihovně nacházejí, mají různé příběhy. Většinou se jedná o zástupce nejrůznějších menšin, se kterými se pojí také množství předsudků. Metoda je však velmi…

Přispěli jste: 25 000 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Vybavení Domova pokojného stáří v Ostrově

1. místo

Oblastní charita Ostrov

Snažíme se vytvářet pro naše klienty / stařečky a stařenky co nejvíce DOMÁCÍ prostředí a k tomu přidáváme odbornou péči a lidský přístup. Našim cílem je nyní zajistit finanční prostředky na pořízení veškerého vybavení v rámci rekonstrukce sousedního objektu, která je v těchto měsících v plném proudu, a zajistí nám…

Přispěli jste: 100 379 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Vítejte u nás

4. místo

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.

Mateřské centrum Karlovy Vary bylo založeno v roce 1995 a dodnes je to největším centrem pro setkávání rodičů, prarodičů a dětí v Karlovarském kraji. Naše služby mají nejen preventivní charakter, ale součástí komplexní pomoci je i zprostředkování pomoci rodinám v nouzi. Hlavním posláním je snižovat izolovanost rodičů s …

Přispěli jste: 17 034 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Ústecký kraj

Výuková a relaxační zahrada

3. místo

Budíček, z.s.

Spolek „Budíček“ od roku 2013 obnovuje vroutecký kostel sv. Jana Křtitele a přilehlý zrušený hřbitov. Máme představu, jak toto místo, které se nachází uprostřed Vroutku, zrevitalizovat a vytvořit zde prostor, který by sloužil jak dětem ze sousední základní školy, tak i místním občanům. K tomu by měl pomáhat výukový altán, vícedruhový…

Přispěli jste: 5 573 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Střecha nad hlavou

2. místo

Zvonkohra, z.s., SEN SEN Teplice

Od března 2014 jsme klub senzačních seniorů (SEN SEN) Zvonkohra TEPLICE. Pro všechny, kdo přes svůj věk a zdravotní omezení chtějí zůstat ve svých domovech a být aktivní fyzicky i společensky. Od února 2015 jsme zapsaným spolkem, na seznamu je nás 150, aktivních celá stovka. V květnu 2016 se nám podařilo díky finanční pomoci města…

Přispěli jste: 34 399 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Záchrana varhan kostela sv. Petra a Pavla

1. místo

Římskokatolická farnost Jeníkov

Varhany kostela jsou jeho duší, které v současné době nedýchá, chceme je restaurovat a po mnoha letech ticha je rozeznít. Varhany jsou ve velmi špatném stavu. V současnosti není možné je využívat ke hraní. Byly poškozeny v době, kdy kostel s celým areálem byl bez jakékoliv správy a obyvatelé přistěhovalí z …

Přispěli jste: 47 245 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Nejsem sám, s tvou pomocí to dám

4. místo

Dobrovolnické centrum, z.s.

Díky projektu NEJSEM SÁM, S TVOU POMOCÍ TO DÁM chceme pomáhat potřebným dětem prostřednictvím mentoringových programů Pět P a Programu KOMPAS®. V Dobrovolnickém centru pomáháme 30 dětem ve věku 7-15 let, které se ocitly v obtížné situaci, procházejí nelehkým životním obdobím, jsou ze sociálně slabých i neúplných rodin a …

Přispěli jste: 5 100 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Liberecký kraj

Bez práce nejsou koláče 2017

2. místo

Sdružení Tulipan, z.s.

Z finanční podpory pořídíme materiál a vybavení nutné k činnosti chráněné dílny TULIPAN, ve které v současné době zaměstnáváme 64 zdravotně postižených osob. V rámci projektu do ní budeme pořizovat drtič na papír, který chráněná dílna ke své činnosti již dlouho nutně potřebuje. Zabýváme se totiž rovněž výrobou ručního papíru, ze…

Přispěli jste: 18 566 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Hrad Rotštějn - dostupný pro neslyšící

3. místo

Tichý svět, o.p.s.

Cílem projektu je podpořit přístupnost památek, konkrétně hradu Rotštejn v Libereckém kraji, pro neslyšící užívající znakový jazyk. Ten je pro tuto cílovou skupinu jazykem rodným a je pro ně velmi obtížné porozumět složitějšímu psanému textu, protože se od znakového jazyka gramaticky velmi liší. Neslyšící mají kulturu a výlety velmi rádi,…

Přispěli jste: 10 496 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Trávit čas s těma, kterým je tak vzácný…

1. místo

Hospic svaté Zdislavy, o.p.s.

Žít až do konce - to se Hospic sv. Zdislavy snaží umožnit svým klientům. V nově otevřeném lůžkovém hospici v prostoru čajovny si vychutnat dobrou kávu či skvělý zákusek se svými blízkými. Nedělními palačinkami zpestřit jídelní lístek. Pomocí milých kulturních akcí – zpívání sboru Matylda a Tylda, diskusních odpolední „Křeslo pro hosta“ s…

Přispěli jste: 36 695 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Oprava střechy a krovu kostela sv. Zikmunda

4. místo

Strážská záchrana památek, o.s.

Prosíme o příspěvek na opravu střechy a krovu kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. V době sovětské správy našeho uranového průmyslu byl zrekvírován a sloužil jako skladiště, fara pak jako zdravotní středisko. Vybavení se vyhodilo a rozkradlo. Pro bohoslužby byla za komunistů zrekonstruována jedna loď kostela s …

Přispěli jste: 6 000 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Plzeňský kraj

Chcete slyšet pohádku? U Budulínka mají zahrádku!

4. místo

Budulínek, z.s.

Když se nám to povede, může to vypadat třeba takhle: Koukněte se před vrátka, voní nám tu zahrádka. Kolem rostou trávy, keře, už se vinou až před dveře. Odběhneme z pískoviště, posedíme u ohniště. Na tabuli kreslíme, po trávě se honíme. A když už jsme unavení, vzít si knížku problém není. Sáhneme do Knihotoče, schoulíme se u rodiče.

Přispěli jste: 5 698 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Mobilní zvedák Viking M

3. místo

Centrum Hájek, z.ú.

Naše zařízení CENTRUM HÁJEK provozuje dlouhodobě registrované sociální služby (denní stacionář, sociální rehabilitaci, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a rehabilitační služby handicapovaným dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Děti mají většinou…

Přispěli jste: 18 297 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Vyžeňme strašidlo z půdy

1. místo

Oblastní charita Klatovy

Cílem projektu je rekonstrukce podkrovních prostor v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, kde se nacházejí dva pokoje pro uživatelky, sociální zařízení, kuchyně a nevyužité půdní prostory. Je nutné provést opravu podlah, jelikož původní krytina je nevyhovující. Také plánujeme rozšířit kuchyň o nevyužitou půdu, čímž…

Přispěli jste: 50 648 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Poslední šance pro kostel sv. Jana Křtitele v Srbech

2. místo

Omnium, z.s.

Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna je pozoruhodná stavba postavená v letech 1744-1765 v údolní nivě řeky Radbuzy. Vlivem dlouhodobého zanedbání údržby a nepříznivých geologických podmínek a pro kostel nevhodnou regulací vodního toku se technický stav kostela přiblížil ke stavu hluboce havarijnímu. Zvenku…

Přispěli jste: 19 998 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Středočeský kraj

Obnovení Genia loci na Kdýčině

2. místo

Spolek Naše Zdejcina, z.s.

Cílem projektu je obnovit Genia loci poutního místa v městské části Beroun-Zdejcina. Místo, které v minulosti mělo své nenahraditelné kouzlo a tajemství. Původní jméno Kdýčina získala od velikého lesa. Od roku 1980 je součástí města Berouna a díky své poloze si stále zachovává klid a harmonii. Ze Zdejciny z nadmořské…

Přispěli jste: 22 899 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Vybavení modelářské dílny SVČ Labyrint Kladno

3. místo

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno

Kladenské Středisko volného času Labyrint nabízí každoročně dětem, mládeži, rodičům i seniorům mnoho zájmových kroužků zaměřených na různé činnosti. Z nich mají nejdelší tradici – trvající již desítky let – kroužky leteckých a plastikových modelářů. Naše modelářské kroužky jsou stále oblíbené a vyhledávané. Děti se v nich naučí…

Přispěli jste: 9 629 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Sečením k léčení!

4. místo

Portus Praha, z.ú.

Portus Praha, z.ú. poskytuje v obci Slapy moderní sociální služby (dvě budovy chráněného bydlení a sociálně-terapeutická dílna) pro 19 klientů s mentálním postižením. Naším cílem není „se o klienty postarat“, ale poskytnout jim podporu a podmínky k tomu, aby se o sebe v maximální možné míře postarali sami.…

Přispěli jste: 5 500 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Výstavba zastřešeného venkovního hracího koutku

1. místo

Orel jednota Dobříš

V projektu se zaměřujeme na výstavbu hracího koutku, který je nedílnou součástí venkovního prostoru jednoty Orel Dobříš. Na tomto oploceném pozemku přístupném nejen členům jednoty, ale i široké veřejnosti, se v současné době nachází venkovní posezení pro dospělé i děti a velké travnaté hřiště. Tělocvičny jednoty Orel Dobříš…

Přispěli jste: 31 199 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Jihočeský kraj

Vybavení pro pracovníky domácího hospice

2. místo

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Pracovníci domácí hospicové péče vyjíždějí pravidelně do rodin, které pečují o těžce nemocné ve městech, na vesnicích, ale i na samotách a hůře dostupných místech. Služba je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce. Cílem projektu je získat finanční prostředky na vybavení a ošacení pro pracovníky hospice, které bude odpovídat…

Přispěli jste: 54 022 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Auto pro hospic

1. místo

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán poskytuje služby nevyléčitelně nemocným pacientům v posledních chvílích jejich života, a to v jejich domácím prostředí, do vzdálenosti 25 km kolem Tábora, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za našimi pacienty jezdíme i několikrát denně. V loňském roce jsme najezdili dohromady 33 000 km. Naše auta…

Přispěli jste: 213 573 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Obnova studny v Mařížském parku

4. místo

Mařížský park, z.s.

Obnova studny v původním zámeckém parku v Maříži. Vyčištění a oprava doposud zasypané studny, která byla objevena při znovuzaložení travnaté plochy kolem zámecké kašny v roce 2011. Aby nedošlo k znehodnocení stavebního objektu původního zámeckého areálu, musí být historická část studny vyčištěna a obnovena odbornou firmou…

Přispěli jste: 5 500 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s postižením

3. místo

Diakonie Rolnička

Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dospělým s mentálním kombinovaným postižením již od roku 1994. Věříme, že každý člověk bez ohledu na míru svého postižení má právo žít v sepětí se svou rodinou a blízkými. Zároveň ale víme, že péče o těžce postiženého člena rodiny je fyzicky i psychicky vyčerpávající a že pro…

Přispěli jste: 31 596 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Královéhradecký kraj

Sociální hiporehabilitace - zážitek z kontaktu

1. místo

Nadační fond Radost

V dětském domově Holice jsou umístěny děti, které v současné době z různých důvodů nemohou být ve své původní rodině. Jedná se o děti s různým typem znevýhodnění či postižení. Jednou měsíčně navštěvují Minifarmu Častolovické Horky, kde jsou ustájeni koně. Hiporehabilitační terapie pomáhá našim dětem díky vztahu s živým zvířetem…

Přispěli jste: 23 087 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Otevřená zahrada Vila Čerych

2. místo

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

CO CHCEME? Otevřít zahradu Vily Čerych pro veřejnost. CO SI OD TOHO SLIBUJEME? Do zahrady přijde více lidí. Více lidí se bude zajímat o příběh Vily Čerych. Najdeme další nadšence, dobrovolníky, podporovatele, donátory. Lidé se u nás budou cítit dobře, budou se chtít vracet a o našem příběhu budou vyprávět. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?…

Přispěli jste: 21 250 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

4D - Dobrotety dětem do dlaně

3. místo

Dobrotety, z.s.

Projekt 4D – Dobrotety dětem do dlaně pomáhá především rodičům a jejich předčasně narozeným dětem. Každé z těchto dětí se potýká s různou úrovní perinatální zátěže. Rodiče s porodem nedonošeného dítěte nepočítali a nemůžou se prakticky a ani psychicky připravit na takové období. Moderní medicína dokáže zázraky a …

Přispěli jste: 10 348 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Společně u stolu

4. místo

Sdružení Neratov, z.s.

S pomocí projektu chceme zajistit dětem i dospělým s postižením poměrně samozřejmou věc – stůl, lavice a židle, ke kterým by se mohli sesednout při svých volnočasových aktivitách v létě nebo po pracovní době, když společně vytvářejí něco zajímavého nebo se učí něčemu novému. Lidé s handicapem toho přitom v Neratově…

Přispěli jste: 7 892 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Pardubický kraj

Živá továrna, živé město!

1. místo

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Projekt Muzea starých strojů zahrnuje kompletní rekonstrukci původních továrních prostor za účelem vybudování nového kulturně společenského centra v Žamberku. Plánovaná aktivita je součástí dlouhodobého projektu na revitalizaci bývalé textilní továrny Vonwiller & Co. a nalezení nového využití jako technického muzea s originálním zázemím…

Přispěli jste: 47 848 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Vzdělávání jako podpora dětem v pěstounské péči

3. místo

Amalthea, z.s.

Příbuzní, kteří se stali pěstouny, stojí před nelehkým úkolem – být svěřeným dětem dobrými rodiči a zároveň i babičkou, dědou, tetou, sestrou apod. Mezi jejich povinnosti patří mimo jiné vzdělávat se. Projekt si klade za cíl umožnit těmto rodinám naplnit vzdělávání prostřednictvím třídenního vzdělávacího pobytu. Téma vzdělávání se bude týkat…

Přispěli jste: 7 116 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Mléčná skla

4. místo

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub nabízí profesionální pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Základem pro naši práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváříme pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při…

Přispěli jste: 5 000 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Ateliér bez bariér

2. místo

Charita Svitavy

Charita Svitavy provozuje centrum denních služeb pro seniory a dospělé lidi se zdravotním postižením a chronickým onemocněním. Nabízíme jim prostor pro rozvíjení či udržení jejich schopností a dovedností při různých aktivitách (terapie, dílny ap.). Jsme však nuceni řešit vyšší kapacitu stěhováním některých činností (dramaterapie, výtvarné…

Přispěli jste: 25 357 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Kraj Vysočina

Zlepšení zázemí studentského klubu Halahoj

4. místo

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s.

Téměř každý pátek mohou lidé z Třebíče a okolí přijít do čajovny Halahoje na čaj a program s cestovateli, hudebníky a dalšími zajímavými osobnostmi. Současná technika ale již zastarává a není vždy k dispozici. Vybrané prostředky bychom proto využili na nákup nového zabudovaného ozvučení, rolovacího plátna a …

Přispěli jste: 10 548 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Slova nemám, ale povídám si rád

3. místo

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

Komunikace je alfou i omegou lidského bytí. Vzpomeňte si, když Vás někdo trestá, tak s Vámi nemluví. Jenže, co když to trvá dlouho? Měsíce. Roky. Každý si chce povídat. Na nás je najít cestu jak. Chceme se v tom pořád zlepšovat. Přispějte na náš projekt a my Vám slibujeme, že každou korunu proměníme ve slovo, znak či piktogram.…

Přispěli jste: 22 693 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Automobil pro Domácí hospic Vysočina

2. místo

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Domácí hospic Vysočina poskytuje zdravotní a sociální služby nevyléčitelně nemocným lidem v závěrečné fázi života a jejich rodinám a blízkým, kteří se rozhodli o tyto nemocné pečovat. Díky týmu lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků můžeme v domácím prostředí pacienta provádět zdravotní a …

Přispěli jste: 30 538 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Flexi taxi pro seniory

1. místo

NF Aktivní ženy na venkově

Vůz od domu k domu pro seniory nabízí asistenci po celou dobu cesty, pro všechny, kteří v našem případě v Golčově Jeníkově a okolí potřebují být mobilní. Jde tedy i o velmi důležitý aspekt celého projektu . Naší senioři si to zaslouží a i tento moment je ten, který zpříjemní a zkvalitní život jim i …

Přispěli jste: 40 600 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Jihomoravský kraj

Otevřené nádvoří i srdce

1. místo

Diakonie ČCE - středisko Betlém

V rámci Sociálně terapeutického centra chceme dotvořit venkovní prostor, jednak jako místo, kde budou probíhat některé terapeutické činnosti, a také jako otevřený prostor pro setkávání uživatelů služeb a veřejnosti. Naším cílem je vytvořit příjemné místo, kam budou lidé rádi chodit. Prostorné nádvoří centra doplní bylinková zahrádka, která bude…

Přispěli jste: 31 746 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Zvelebení boršovských lúk a sadů

2. místo

Český svaz ochránců přírody Kyjov

Boršovské lúky a sady leží na okraji města Kyjova a jsou krásným a přirozeným přechodem mezi zastavěným územím a zemědělskou krajinou. Tato plocha mnoho let ležela ladem, od roku 2013 zde naše organizace provozuje lesní mateřskou školku. Současně se staráme o louky, které pravidelně sečeme, a staré ovocné stromy, které…

Přispěli jste: 20 344 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Dejme knihám druhou šanci

4. místo

Domov pro mne, z.s.

Náš projekt dává starým knihám druhou šanci, dělá radost široké veřejnosti, která může objevovat zapomenuté tituly, a zároveň pomáhá zdravotně postiženým. Od široké veřejnosti sbíráme staré knihy, které umisťujeme do malých knihoven na veřejných místech (bazén, restaurace, úřad aj.). Z těchto knihoven si může kdokoliv knihu půjčit nebo vzít domů…

Přispěli jste: 5 498 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Plná bříška

3. místo

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov

Projekt Oblastní charity Tišnov si dává za cíl naplnit bříška dětem, které nemají to štěstí a vyrůstají v sociálně slabých rodinách. Tyto rodiny nemají mnohdy peníze na to, aby mohly hradit dětem obědy ve školních jídelnách. Plnohodnotná a pestrá strava je tak suplována levnými potravinami, které dětem neposkytují důležité živiny a …

Přispěli jste: 8 813 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Olomoucký kraj

Dobrovolníci u Mloka pomáhají dětem

4. místo

P-Centrum, spolek

Pomozte s námi dětem, které mají potíže doma, ve škole nebo s kamarády. Žijí často jen s jedním rodičem, u prarodičů nebo pěstounů. Dětem najdeme kamaráda – dobrovolníka, který s nimi tráví volný čas. Předcházíme tomu, aby byli osamělí a neúspěšní. Díky příspěvku dokážeme dětem zajistit pravidelné schůzky a …

Přispěli jste: 7 410 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Hravý dvorek

3. místo

Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s.

Cílem projektu je uvést léta nevyužívaný dvorek do podoby vhodné pro pravidelné schůzky dětí a mládeže, kteří jsou členy naší organizace. Prostor dvorku se má stát místem pro hry našich členů, od nejmladších benjamínků v předškolním věku až po mládež do 18 let. Zejména pro ty nejmladší není příliš vhodná aktuální situace, kdy musí přecházet…

Přispěli jste: 15 247 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Tréninková kuchyňka pro sociální rehabilitaci

2. místo

Charita Šternberk

Projekt bude zaměřený na podporu služby sociální rehabilitace Rozkvět (služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let v mikroregionu Šternberk). Nová tréninková kuchyň pomůže těmto lidem bezpečně a důstojně se učit nové dovednosti, které využijí v každodenním životě při péči o sebe a o…

Přispěli jste: 30 498 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Pomůžete strážnému anděli?

1. místo

Oblastní spolek ČČK Prostějov

Jste sami? Jste nemocní? Jste staří? Od toho je zde Strážný anděl – domácí péče Českého červeného kříže Prostějov. Jezdíme k seniorům domů a pomáháme jim s úklidy, nákupy nebo osobní hygienou. Nejenom, že jim pomáháme, ale hlavně je potěšíme milým slovem a nasloucháme jim. Potřebují se svěřit. A oni nás zase obohacují svými…

Přispěli jste: 36 200 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Zlínský kraj

Dobrá komunikace je základ

1. místo

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

Cílem projektu je vyškolit pracovníky v přímé péči o klienty s demencí pomocí nové metody VALIDACE. Jde o nový způsob komunikace s lidmi s demencí. Cílem workshopu je naučit pracovníky hlubší míře sebepozorování a orientaci na potřeby člověka s demencí. Alzheimercentrum Zlín se specializuje na komplexní služby…

Přispěli jste: 37 797 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Tvořivé dílničky pro seniory

4. místo

Oblastní charita Uherský Brod

Rádi bychom získali podporu pro tvořivé dílničky, do kterých se zapojují naši klienti z Centra seniorů. Tito senioři zhotovují za pomoci našich pracovníků a dobrovolníků okrasné výrobky z přírodního materiálu, kterými si pak vyzdobují své pokoje, společenské místnosti v Domech s pečovatelskou službou či Charitních domech. V…

Přispěli jste: 5 099 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Náš první byt aneb kdo má židli, ten bydlí

3. místo

Naděje, pobočka Otrokovice

Je jich 8. Lidí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří většinu svého dosavadního života strávili v zařízení kolektivního typu. Jmenuje se domov pro osoby se zdravotním postižením a přece to domov není. I když se v domově Naděje v Otrokovicích hodně snažíme. Některé věci ale změnit nejdou. Třeba to, že pouze 2…

Přispěli jste: 17 296 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Domácí mobilní hospicová péče

2. místo

Andělé Stromu života, z.s.

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Chceme žít do konce pokud možno jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely a hlavně mezi svými blízkými, kteří nám rozumějí. Podporou každého z nás má smysl snažit se přispět k tomu, aby se smutná situace, kdy 75 % populace umírá osaměle v různých institucích i …

Přispěli jste: 24 445 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Moravskoslezský kraj

Nová energie a relaxace pro seniory

3. místo

Domov Vesna, p.o.

Projektem se chceme přiblížit k našim seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a již nemohou žít v domácím prostředí. Prostřednictvím nových pomůcek chceme, aby bylo o naše seniory co nejlépe postaráno. Sociální včleňování je zejména pro zcela imobilní uživatele stěžejní. Podporuje jejich opětovné začlenění do…

Přispěli jste: 8 000 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Děti pečují o památný strom

4. místo

Spolek přátel ZŠ Bruntál

Na školní zahradě máme vzácný strom – památnou, sto padesát let starou lípu – pozůstatek dávné aleje podél historického mlýnského náhonu přivádějícího vodu do bruntálského zámku. Náhon je již 100 let nefunkční a jen několik zbylých starých stromů nám ukazuje, kudy vedl. Při stavbě naší školy v sedmdesátých letech byl jeden ze stromů aleje…

Přispěli jste: 6 649 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Aby síly vydržely

1. místo

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Projekt řeší nové ojedinělé možnosti péče o nevyléčitelně nemocné umírající děti. Mobilní hospic Ondrášek (MHO) provází rodiče umírajících dětí a poskytuje jim odbornou komplexní hospicovou péči (zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní) tak, aby mohli pečovat o své dítě doma. Dítě s podporou MHO nemusí trávit zbytek…

Přispěli jste: 20 397 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Novojičínské Rodinné centrum Provázek jede!

2. místo

PROFICIO, z.s.

Rodinné centrum provozujeme již sedmým rokem a navštěvují nás stále nové a nové tváře. Každé pololetí máme v nabídce cca 40 pravidelných kroužků pro děti i dospělé, pravidelně také pořádáme vzdělávací a volnočasové akce, bazary, Restaurant Day, jarmarky a jiné akce. S pomocí našich dobrovolnic z řad maminek…

Přispěli jste: 14 050 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč