Jaro 2016

V tomto ročníku jsme společně s vámi rozdali 3 559 218 Kč.

Hlavní město Praha

Podpora činnosti SKV Praha

4. místo

Sportovní klub vozíčkářů z.s.

Sportovní klub vozíčkářů Praha (dále SKV Praha) byl založen v roce 1991. SKV Praha má k dnešnímu dni 121 registrovaných členů a pokrývá svou činností sporty: florbal, orientační závod, tanec, stolní tenis a nesoutěžní outdoorové sporty – lyžování, cykloturistiku, vodáctví, potápění a další. Umožňujeme žít lidem s …

Přispěli jste: 7 795 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Přestávka streetwork na školách

2. místo

Neposeda, z.ú.

Rozšíření pracovního týmu nám umožní dále prohloubit a zintenzivnit terénní sociální práci na stávající základní škole a vyzkoušet realizaci projektu na základní škole další. Pomůžeme tak zvládat nároky spojené s dospíváním dalším mladým lidem.

Přispěli jste: 17 299 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

DBT Centrum

1. místo

Občanské sdružení Kaleidoskop

Přispějte na psychoterapeutický program, který umožní lidem s chronickým onemocněním (poruchou osobnosti) zvládat vlastní život a žít s druhými. DBT Centrum jim pomáhá zvládat nároky života, které jsou právě touto diagnózou umocněny. Naše služba jako první a jediná v ČR má vyškolený tým v ověřené, efektivní dialekticko-behaiviorální metodě…

Přispěli jste: 18 200 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Každá hodina svobodného života má smysl!

3. místo

Asistence, o.p.s.

Přispějte na rozšíření osobní asistence v Praze a věnujte tak svobodný život dalším 50 lidem s postižením. K samostatnému životu v běžném prostředí potřebují pomoc druhých – asistenci. Ta je nejlevnějším způsobem, jak podpořit lidi s postižením, a tak jim umožnit být součástí společnosti.

Přispěli jste: 16 744 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Karlovarský kraj

Bezbariérová odpočinková zahrada pro seniory

2. místo

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o.

Chceme vytvořit bezbariérovou a odpočinkovou zónu, kde by se mohli pohybovat a odpočívat naši klienti. Rádi bychom pro ně vytvořili prostředí, kde se budou cítit bezpečně, budou moci chodit po trávníku a cestičkách bez bariér. Na zahradě plné stromů, keřů, květin a ptáků, s příjemným posezením, ve stínu i na slunci, o…

Přispěli jste: 36 000 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Prázdninový nápadník

4. místo

Náhradním rodinám, o.p.s.

Prázdninový nápadník ukazuje dětem, jak mohou smysluplně trávit volný čas a předchází tak negativním jevům jako je např. nadměrné trávení času u počítačů, členství v nevhodné partě spojené s konzumací návykových látek apod. Projekt nabízí zážitkové aktivity, vzdělávací programy, zájmové a sportovní aktivity, poznávání…

Přispěli jste: 6 000 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Senioři a dobrovolníci tvoří společně

3. místo

Instand, z.ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality…

Dobrovolníci dochází do domovů pro seniory a pečovatelských domů. Společně se seniory hrají společenské hry, povídají si, chodí na procházky, vytvářejí různé výrobky a prostě si to užívají. Velice se nám osvědčil model, kdy skupinka dobrovolníků pravidelně každý týden dochází do pečovatelského domu v K. Varech. V Mariánských Lázních …

Přispěli jste: 6 100 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Automobil pro mobilní hospic

1. místo

Hospic Sv.Jiří, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří je sociálně zdravotnická organizace, která poskytuje služby nevyléčitelně nemocným pacientům v posledních chvílích jejich života. Hledáme finanční příspěvek na zakoupení vhodného automobilu, který by za klienty dopravoval zdravotnický materiál i personál.

Přispěli jste: 122 778 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Ústecký kraj

A já venku nebudu, radši půjdu do klubu!

Člověk v tísni, o.p.s.

Projekt tvoří 3 aktivity: kapela funguje už dlouho, kuchařskou dílnu si děti už dlouho přejí a klubovna je základ – „duše klubu“. Kuchařská dílna: Dílna není jen o vaření a pečení, ale i péči o domácnost a děti, stolování, základní hygieně, zdravém živ.stylu, základech finanční gramotnosti. V kuchyni se vždy řešilo…

Přispěli jste: 0 Kč

ČSOB darovala: 0 Kč

Vzdělávání pro pěstounské rodiny

2. místo

Diakonie ČCE středisko sociální pomoci v Mostě

Program Doprovázení pěstounských rodin podporuje rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly zdravě rozvíjet. Jedna z hlavních aktivit je, že zajišťujeme pěstounům vzdělávání, které pomáhá při zvyšování kompetencí pěstounů. Během vzdělávání pěstouny rozvíjíme, motivujeme a podporujeme, aby se svěřené děti v rodinách rozvíjely. V …

Přispěli jste: 5 299 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Šance pro všechny - domov bez násilí

3. místo

Spirála

Chceme podpořit přání a potřeby dětí z rodin, které poznamenalo domácí násilí, a pomoci jim uchovat bezpečný vztah s oběma rodiči. Pracujeme se všemi členy rodiny a pomáháme jim najít cestu, jak spolu komunikovat (např. při předávání dítěte) férově a bez agrese.

Přispěli jste: 4 998 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Zachraňme historickou kapličku

1. místo

Klub českých turistů Krásná Lípa

V lesním porostu na křižovatce cest se nachází kaplička sv. Anny. Čas ale i ruka vandala zanechaly na objektu zřetelné stopy. Je potřeba asanovat základy, vyměnit podlahu a prkenné obložení, vymalovat omítky v interiéru, opravit střechu,vyměnit okna, dveře a mobiliář kapličky. Projekt počítá i s úpravou okolí a umístěním…

Přispěli jste: 68 358 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Liberecký kraj

Prorodinné aktivity mateřského centra Rodinka

3. místo

Oblastní charita Jilemnice

Mateřské centrum Rodinka vzniklo v roce 2003 při Oblastní charitě Jilemnice. Je to jediné zařízení tohoto typu na Jilemnicku. Donedávna byla naší hlavní náplní práce s dětmi od 0 do 3 let, ale naše činnost se stále rozšiřuje především na celé rodiny a nově i na seniory, kterým se v rámci místního senior klubu snažíme zajistit…

Přispěli jste: 5 000 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Pryč s třesem rukou

Mozayka Jedličkův ústav Liberec, z.s.

Třes a problém s koordinací rukou může potkat každého z nás. Chceme pomoci lidem, u kterých již problémy s třesem rukou nastaly. Usnadnit jim stolování, a to za použití speciální lžíce či vidličky Liftware. Třesoucí ruce zabraňují mít požitek z jídla a často se tato základní činnost stává obtížnou nebo dokonce…

Přispěli jste: 699 Kč

ČSOB darovala: 0 Kč

Auto pro Hospic sv. Zdislavy

1. místo

Hospic sv. Zdislavy

Náš tým dojíždí k pacientům dle potřeby a nastavuje optimální léčbu bolesti a zmírnění příznaků provázejících nevyléčitelnou nemoc. Pacientům přijatým do domácí hospicové péče nabízíme: dostupnost ošetřovatelské služby 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zdravotní sestra je v nepřetržité pohotovosti, pacient či jeho rodina se na ni…

Přispěli jste: 12 750 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Oprava fasády a věže kostela sv. Jiří v Dobranově

2. místo

Římskokatolická farnost Dobranov

Z vybraných prostředků bychom rádi financovali opravu dalších dvou stěn (jižní a severní) fasády věže včetně oprav zděných říms. Bude očištěn kámen odkrytých ozdob a doplněná omítka bude sjednocena barevným nátěrem. Na tyto práce nemáme dostatek vlastních finančních prostředků, objekt kostela je přitom využíván pro časté setkávání občanů a …

Přispěli jste: 12 632 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Plzeňský kraj

Cvičební maraton MARS

4. místo

Roska Plzeň

Zapojili jsme se do pátého ročníku cvičebního maratónu MaRS, pořádaného nadačním fondem IMPULS, který je vyvrcholením pravidelného celoročního cvičení nemocných, pod vedením odborných cvičitelů. Odborná a ucelená systematická rehabilitace postižených roztroušenou sklerózou je prakticky životní nutností. Pro udržení stávajících aktivit, případně jejich…

Přispěli jste: 15 599 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Tak trochu "kouzelná" židle

2. místo

Centrum Hájek z.ú.

Podpora našeho projektu znamená pomoc v získání nezbytné každodenně využívané rehabilitační pomůcky - "kouzelné židle" pro handicapované děti a pomoc v jejich cestě za kvalitnějším životem. Děti, které se nedokáží samy najíst a napít, potřebující neustálou pomoc svých nejbližších - rodičů, sourozenců a kamarádů tak dostanou…

Přispěli jste: 27 769 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Hudební dětské hřiště

3. místo

Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s., Klášter Chotěšov - Lesovna

Projekt Hudební dětské "hřiště" přispěje ke zkvalitnění využití volného času pro děti a rodiče ve spojení s hudebním prožitkem. Také tento projekt pomůže zatraktivnit jednu z nejvýznamnějších a nejohroženějších památek v plzeňském kraji.

Přispěli jste: 15 829 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice

1. místo

Diecézní charita Plzeň

Posláním domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným ženám, které se octly v tíživé situaci (domácí násilí či ztráta domova). Nabízí ubytování, sociálně právní poradenství, každodenní pomoc a podporu při výchově a péči o děti i při vedení domácnosti. Dáváme novou šanci sociálně handicapovaným ženám,…

Přispěli jste: 53 328 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Středočeský kraj

Domácí hospic - dostupný každému

1. místo

Hospic knížete Václava

Hospic knížete Václava poskytuje svým pacientů všechny služby zcela zdarma. Tento projekt je zaměřen zejména na osvětu ve vztahu k umírání v regionu, kde tato služba nebyla dosud dostupná. Vlastní projekt zahrnuje dvě části a to zakoupení další polohovací postele pro pacienty a pořádání besed s občany, ve vztahu k …

Přispěli jste: 150 208 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Komu jde vaření, tomu se nelení!

4. místo

Portus Praha, z.s.

V obci Slapy poskytujeme moderní sociální služby pro 19 klientů s mentálním postižením. Naším cílem není „se o klienty postarat“, ale poskytnout jim podporu a podmínky k tomu, aby se o sebe v maximální možné míře postarali sami. Jedním z aktivizačních programů Sociálně-terapeutické dílny je nácvik vaření a …

Přispěli jste: 5 400 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Kamenný barokní kříž u obce Bubovice

2. místo

Svatojánská společnost, z.s.

Kříže v polích jsou součástí naší krajiny a historie. Křížek byl dlouhou dobu považován za ztracený. Jeho nalezené zbytky však přímo vybízí k jeho navrácení. Místo se nachází na cestě do oblíbeného skanzenu Solwayovy lomy. Navrácením křížku bude připomenuta historie starých cest a jejich důležitost pro obyvatele Bubovic a Sv.…

Přispěli jste: 43 545 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Podhorky pro kluky i pro holky

3. místo

ROSa Mnichovice z.s.

Hřiště, které chceme v rámci projektu zrekonstruovat, je blízko školy, a je tudíž používáno školou pro výuku tělesné výchovy. V odpoledních hodinách si tam chodí hrát rodiče s dětmi nebo školní družina. Hřiště ale není v nejlepší stavu a začíná být nebezpečné. Díky vybraným prostředkům by na Podhorkách mohlo vzniknout…

Přispěli jste: 36 597 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Jihočeský kraj

Vozíčkáři na svahu

4. místo

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb KAŇKA o.p.s.

Proč by vozíčkář nemohl lyžovat? Chceme dětem, které neměly startovní čáru tam, kde jejich zdraví vrstevníci, umožnit aktivně trávit čas a radovat se z pohybu. Princip naší péče o děti s postižením se totiž opírá o plnohodnotné prožívání dětství. Proto pro ně již tradičně pořádáme Sportovně rehabilitační pobyt na horách a …

Přispěli jste: 8 657 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Mobilní hospic potřebuje mobilní sestry

1. místo

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Domácí hospicová péče je v ČR dostupná jen menšině obyvatel. V jižních Čechách stále chybí mobilní hospice, které by svou odbornou a komplexní péčí umožnili důstojné umírání těm, kteří si přejí být v domácím prostředí se svou rodinou. Náš hospic tuto komplexní péči poskytuje v nemalém regionu Třeboňska a okolí. Při…

Přispěli jste: 42 447 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Relaxační místnost

3. místo

Autisté jihu, spolek

Cílem projektu je vybudování relaxační místnosti, v níž člověk s autismem bude moci relaxovat, “schovat se" před okolím či nalézt útočiště při svém afektu. V některých případech bude místnost sloužit i pro terapie s potřebou vizualizace, proto je nutné vybavit prostor televizí, DVD přehrávačem a sluchátky. Vybudováním…

Přispěli jste: 21 885 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Péče o zvířata vrací lidi do života

2. místo

Český nadační fond pro vydru

Zapojujeme klienty chráněného bydlení do péče o zraněné živočichy a nalezená mláďata. Propojení péče o ohrožené živočichy s terapií osob, které se kvůli svému mentálnímu handicapu na běžném pracovním trhu nemohou uplatnit, učí překonávat ostych z kontaktu s cizími lidmi a budovat pracovní návyky.

Přispěli jste: 30 006 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Královéhradecký kraj

Otevření kontaktního místa Domácího hospice Duha

2. místo

Domácí hospic Duha, o.p.s.

V Domácím hospici Duha zajišťujeme profesionální pomoc umírajícím lidem a jejich rodinám již několik let. Náš projekt otevření kontaktního místa ve Vrchlabí je postaven na iniciativě zdola, na nadšení a dobrovolné práci mnoha lidí, kteří chtějí v rámci své komunity něco změnit a postupně pro svůj záměr získávají podporu místních…

Přispěli jste: 26 448 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Můžu bydlet sám!

3. místo

PFERDA, z.ú.

Projekt Můžu bydlet sám! umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním samostatný život v majoritní společnosti jen s malou mírou asistence. Je alternativou k ústavní péči, která stále ještě převládá v péči o osoby s tímto postižením, i když to není potřeba. Organizace PFERDA zú.…

Přispěli jste: 16 000 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Pohádkové budky do dětské nemocnice

4. místo

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Hradec Králové

Co to je pohádková budka? Půjčovna dětské literatury, časopisů pro malé pacienty Dětské kliniky Hradec Králové. Děti přijedou nečekaně do nemocnice s úrazem, bolestmi nebo tráví hodiny na ambulancích před potřebným vyšetřením. Některé si krátí chvíli na počítači, tabletu, jiné malováním a některé četbou. Nemají s sebou svou oblíbenou knihu…

Přispěli jste: 5 715 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Záchrana fresky kostela Všech Svatých

1. místo

Omnium z.s.

Kostel Všech Svatých v Heřmánkovicích je dílem významného barokního architekta K. I. Dientzenhofera. Dnešní stav kostela je ovšem naprosto havarijní, v katastrofálním stavu je zejména původní konstrukce krovu vč. krytiny a fresky. Získané prostředky by umožnily zahájit práce na projektové dokumentaci a pomohly by tak zachránit fresku…

Přispěli jste: 35 402 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Pardubický kraj

Rambo pro Křižovatku

3. místo

Křižovatka handicap centrum, o.p.s.

Naše organizace v lednu 2016 otevřela novou, celodenní sociální službu Centrum denních služeb, do které dochází převážně těžce tělesně postižené osoby. Ke zkvalitnění našich služeb a umožnění bezpečné manipulace s klienty musíme do Centra pořídit nepostradatelnou pomůcku – mobilní elektrický zvedák s příslušenstvím. Zvedák umožňuje…

Přispěli jste: 6 350 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Ještě nemluvím přesto chci komunikovat

4. místo

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.

Cílem projektu je včasná podpora komunikačních dovedností u dětí se závažným zdravotním postižením ve věku 0-7 let. Předmětem projektu je nákup a tvorba individuálních pomůcek na podporu komunikace, které budou zapůjčovány rodinám s dětmi s postižením z Pardubického kraje, které jsou klienty Střediska rané péče v …

Přispěli jste: 5 000 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Malý domek pro děti z velkého domu

2. místo

Dětské centrum Veská

Dětské centrum Veská poskytuje komplexní služby ohroženým dětem. Jednou ze služeb je umístění dětí vyžadující okamžitou pomoc. DC usiluje o změnu poskytování pobytu, proto je plánované otevření samostatného bytu pro děti v Pardubicích. Prioritou je přiblížit co nejvíce dětem přirozené rodinné prostředí.

Přispěli jste: 7 600 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Koně i pod kapotu

1. místo

Bonanza Vendolí, z.ú.

Pomáháme dětem a rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a to prostřednictvím osobnostně sociální výchovy, zážitkové pedagogiky, a především aktivit s koňmi. Aby byla naše práce efektivní, musí být realizována v prostředí rodiny. Cílem je tedy zajistit dostupnost našich služeb prostřednictvím koupě nového…

Přispěli jste: 13 999 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Vysočina

Obnova mokřadních luk

3. místo

ZO ČSOP Kněžice

Projekt je zaměřen na obnovu ladem ležících luk, které mají stále vysokou biologickou hodnotu. V lokalitě byl prokázán výskyt všivce ladního, prstnatce májového, hnědáska rozrazilového nebo lindušky luční. Projekt umožní obnovu tradičního hospodaření, které je dlouhodobě udržitelné. Pro záchranu vzácných druhů živočichů a rostlin je nezbytné…

Přispěli jste: 24 172 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Canisterapií pomáháme

2. místo

Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s.

Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků k částečné úhradě provozních nákladů spojených s udržením stávajících chráněných pracovních míst Canisterapeutického sdružení Kamarád, z.s. a zachováním oblíbené a žádané canisterapie pro děti, mládež a dospělé s různými typy zdravotního a mentálního postižení, pro…

Přispěli jste: 28 348 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Pepo, to je dost, žes nás taky jednou vyvez!

4. místo

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Źďár nad Sázavou

Uživatelé denních stacionářů Nesa a Rosa jsou lidé s postižením, kteří žijí doma se svojí rodinou, ale také chtějí být v kontaktu s dalšími lidmi a mít svoje vlastní aktivity. Jak nahlíží na svoji životní situaci jeden z uživatelů? „Od narození mám těžké postižení. Pohybově jsem hodně omezený, pohybuji se na vozíku, a…

Přispěli jste: 12 757 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Vybavení zásahového vozidla záchranné stanice

1. místo

Stanice Pavlov, o.p.s.

Záchranná stanice Pavlov působí v Kraji Vysočina, kde zajišťuje pomoc pro zraněné volně žijící živočichy. Pro zajištění odborné péče je potřeba odpovídající vybavení. Z projektu chceme nakoupit do zásahového vozidla vybavení, které nám umožní efektivněji zasahovat u jednotlivých případů.

Přispěli jste: 29 048 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč


Jihomoravský kraj

Posezení pro turisty v údolí Říčky v Moravském krasu

1. místo

Junák-český skaut, Kaprálův mlýn, z.s.

Projekt bude sloužit nejenom návštěvníkům údolí Říčky, ale pomůže i chránit přírodní a kulturní hodnoty, které představují jeskyně v této oblasti Moravského krasu. Posezení pro turisty a ohniště jsou situovány pár metrů od značené turistické cesty, přibližně 100 kroků od rozcestníku značených cest. Ke vzniku projektu nás inspirovalo…

Přispěli jste: 67 773 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Pomoc sluchově postiženým dětem

4. místo

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Nemocnice Kyjov by ráda pomohla především dětským pacientům a jejich lékařům tím, že by se zapojila do projektu online tlumočení do znakového jazyka "na dálku" pomocí web kamery. Na jedné straně lékař a nemocné sluchově postižené dítě, případně dospělý, na druhé straně obrazovky tlumočník do znakového jazyka "na dálku" připojený online.…

Přispěli jste: 9 598 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Upečeme to přeci v keramické peci!

3. místo

Tradice Slovácka, o.p.s.

Chceme podpořit zájem dětí o výrobu drobných keramických předmětů a tím přispět i ke zkvalitnění kulturního a společenského života v obci Blatnička. V naší obci se už nenachází mateřská ani základní škola, děti dojíždějí za výukou do sousední obce. Je známo, že v každé obci přispívají hlavně školy ke kulturnímu dění…

Přispěli jste: 27 598 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Rózinky chtějí rozdat radost podruhé

2. místo

Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, p.o.

Kapelu Rózinky tvoří 10 děvčat z Kozojídek, pod vedením paní učitelky ze ZUŠ Veselí nad Moravou. Jejich první CD s chytrými a laskavými písničkami pro děti zaznamenalo velký ohlas, dostalo je do médií i na hudební festivaly. Rózinky chtějí rozdávat radost dál, a proto připravují své druhé CD, na jehož vydání shánějí peníze.

Přispěli jste: 66 897 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč


Olomoucký kraj

Strážný anděl

1. místo

Oblastní spolek českého červeného kříže Prostějov

Strážný anděl je pomoc v domácnostech seniorů a osob se zdravotními problémy. Jedná se o úklidy domácností, osobní hygienu, pohybové aktivity, nákupy a doprovod k lékaři a na služby. Zaměřujeme se především na osoby s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobu, kdy se snažíme naší prací odlehčit rodinným…

Přispěli jste: 53 499 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Pomoc znevýhodněným lidem

2. místo

Charita Šternberk

VOBIS centrum PRO VÁS tedy provozuje pomoc při Mimořádné události, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Humanitární sklad. Cíle projektu jsou: Vědět o mimořádných událostech v mikroregionu Uničovska a reagovat na ně. Cíle dosáhneme navázáním spolupráce s IZS, městy a obcemi regionu, kteří nás informují o mimořádné…

Přispěli jste: 44 749 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Městečko neziskových organizací na Muně

3. místo

Česká debatní společnost, z.s.

V zapomenuté části Olomouckého kraje, v regionu odříznutém horami, v areálu bývalé vojenské posádky v Mikulovicích u Jeseníku „Muna“ působíme již šestým rokem jako neformální Městečko neziskových organizací tvořené aktuálně 12 organizacemi většinou pracujícími v oblasti náplně volného času a neformálního vzdělávání…

Přispěli jste: 9 999 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč

Beton pryč!

4. místo

Junák - český skaut, z.s., středisko Pelikáni Prostějov

Naše klubovna se nachází ve vnitrobloku v centru města. Děti tu smysluplně tráví svůj volný čas, značným rizikem je ale betonové torzo bývalých sklepů, které znemožňuje využít celý potenciál tohoto pozemku. Peníze z programu využijeme na odstranění nebezpečných částí a celkovou úpravu pozemku. Takto upravený prostor bude dále využíván…

Přispěli jste: 5 997 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč


Zlínský kraj

Bez pohybu není života

1. místo

Sociální služby UH, p.o. zařízení DZP Kunovice

Drtivá většina z našich klientů má těžká a velmi těžká kombinovaná postižení, více než tři čtvrtiny z nich je inkontinentní, převážná část pak imobilních. Právě pro zlepšení či alespoň udržení jejich komplikovaného zdravotního stavu je velmi nutné i pravidelné polohování a pohybová rehabilitace, kterými chceme vhodně doplňovat…

Přispěli jste: 77 460 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Pomoc sociálně slabým

4. místo

Oblastní charita Uherský Brod

Rádi bychom získali podporu pro Centrum potravinové a materiální pomoci. Toto centrum slouží sociálně slabým osobám, u kterých už sociální systém vyčerpal všechny možnosti pomoci. Jedná se zejména o matky – samoživitelky s malými dětmi. Pracovníci sociálního odboru často posílají tyto občany k nám na Charitu, která se tak stává…

Přispěli jste: 5 198 Kč

ČSOB darovala: 25 000 Kč

Vybudování bezbariérového WC v Domově pro seniory

2. místo

Institut Krista Velekněze, z.ú.

Domov pro seniory Panny Marie Královny v Choryni má pokoje obyvatelek rozmístěny na dvou podlažích. Avšak pouze na jednom podlaží je bezbariérové WC. Je však zapotřebí vybudovat bezbariérové WC i v přízemí. Mobilita obyvatelek se postupně zhoršuje a těch obyvatelek, které jsou odkázány na invalidní vozík, přibývá. I nově přicházející…

Přispěli jste: 62 248 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Klubovna nově, vesele a hravě

3. místo

Diakonie ČCE hospic Citadela

Poskytujeme služby nevyléčitelně nemocným pacientům v posledních chvílích jejich života. Přejeme si, aby si naši klienti měli kde posedět spolu se svými blízkými. Chceme jim vytvořit bezpečné, příjemné, útulné a důstojné prostředí, ve kterém se budou rádi scházet, trávit volný čas, slavit svátky i narozeniny.

Přispěli jste: 8 699 Kč

ČSOB darovala: 35 000 Kč


Moravskoslezský kraj

Zahrada pro "Pohodu"

2. místo

Dům seniorů POHODA o.p.s.

Dům seniorů "POHODA" je v provozu od roku 2000. Věkový průměr našich klientů je 84 let. 90% našich klientů má problémy s mobilitou, 50% našich seniorů je v pohybu zcela odkázáno na pomoc druhé osoby. Téměř většinu času tráví klienti uvnitř domova, při hezkém počasí pak na zahradě domova, která je pro všechny z nich lehce dostupná.…

Přispěli jste: 19 298 Kč

ČSOB darovala: 40 000 Kč

Klubíčko, které hřeje a spojuje

3. - 4. místo

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska

Chceme se stát vyhledávaným centrem ekologické osvěty v okrese Nový Jičín a se svými programy a akcemi vyjíždět i do okolí. Máme za sebou poradenskou činnost i akce a projekty na ochranu přírody a krajiny. Teď bychom rádi více zapojili do dění v našem Ekocentru místní i širší veřejnost a co je více…

Přispěli jste: 4 998 Kč

ČSOB darovala: 30 000 Kč

Tančíme nejen na kolečkách

1. místo

Bílá holubice z.s.

Spolek Bílá holubice celoročně usiluje o co nejvyšší kvalitu života mladých lidí s tělesným postižením, a to prostřednictvím spolupráce s profesionály z oblasti pohybového, divadelního a hudebního umění. Taneční soubor funguje 10. rokem a spojuje práci handicapovaných a zdravých tanečníků.V současné době máme…

Přispěli jste: 24 396 Kč

ČSOB darovala: 50 000 Kč

Záchrana stromů v areálu Dětského domova

3. - 4. místo

Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín, p.o.

Stromy, které bychom chtěli ošetřit, si zaslouží naši péči nejen kvůli svému stáří (až 150 let), ale hlavně kvůli své kráse a mohutnosti. Kromě toho, že čistí vzduch a poskytují prostor k životu dalším živým organismům (netopýři, hmyz, hnízdící ptáci), tak v létě dodávají stín, který s dětmi v tomto období při pobytu na…

Přispěli jste: 5 000 Kč

ČSOB darovala: 30 000 Kč