Valašsko a Slovácko Ejchuchu, ejchuchu, hlavně že jsme na vzduchu aneb oživme místo setkávání na Blatnické hoře.

Na prázdniny roku 2016 jsme připravili program na kopci Sv. Antonínka pro školáky, mládež, rodiče s dětmi i seniory, zkrátka pro všechny věkové skupiny. Půjde o týdenní akci pravděpodobně v měsíci červenci 2016, na které si najde každý z návštěvníků něco pro sebe. Ať už to bude aktivní odpočinek nebo účast na vzdělávacích akcích, či zapojení se do různých volnočasových aktivit.

Celkem jste přispěli:
67 100 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
117 100 Kč

Sídlo organizace:

Matice svatoantonínská, Blatnice pod Svatým Antonínem č. 27, Hodonín, ,

Zpátky nahoru