Prácheňsko Vybudování bezbariérového WC

Zhoršující se stav našich uživatelů nás nutí k vylepšování podmínek a ke zkvalitňování naší sociální služby. Vzhledem k tomu, že v naší budově se nenachází žádné bezbariérové WC, je složitější zajistit úkony osobní hygieny pro imobilní či částečně imobilní uživatele. Bezbariérové WC se sprchou by dnes naplno využívali čtyři částečně imobilní uživatelé, ale bylo by velikou pomocí i pro uživatele mobilní, kterým je ze strany zaměstnanců stacionáře poskytována podpora při osobní hygieně v rámci sebeobslužných činností. V rámci tohoto projektu myslíme nejen na naše stávající uživatele, kterým chceme zabezpečit důstojné podmínky a zachovat jejich intimitu, ale i na budoucnost a na individuality uživatelů nových.

Celkem jste přispěli:
28 750 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
63 750 Kč

Sídlo organizace:

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, Strakonice, 368 01, 36801,

Zpátky nahoru