Prácheňsko S hudbou to jde hravě

Projekt chce nabídnout smysluplné trávení volného času a tím snížit sociálně patologické jevy u mládeže a dětí, kteří se potulují po ulicích města Milevska. Dalším cílem projektu je podpora dětí k hudebnímu cítění a vyjadřování svého prožívání prostřednictvím hudby. S tím je spojené i objevení a probuzení zájmu o hudbu u dětí a mládeže.

Celkem jste přispěli:
6 700 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
31 700 Kč

Sídlo organizace:

Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01, Milevsko, 39901,

Zpátky nahoru