Prácheňsko I já mám právo být šťastný

Cílem projektu je intenzivní a aktivní podpora pěti dětí s autismem a jejich rodin. V průběhu jednoho roku chceme přispět k tomu, aby všichni dostali šanci vést plnohodnotný a funkční život a uměli zvládat problémy spojené s tímto postižením.

Celkem jste přispěli:
32 418 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
72 418 Kč

Sídlo organizace:

APLA Jižní Čechy, o.s., Farského 887, 390 02, Tábor, 39002,

Zpátky nahoru