Haná Digitalizace kronik - uchování kulturního dědictví pro další generace

Na pracovišti digitalizace nyní zaměstnáváme 13 osob se zdravotním postižením. Získané finanční prostředky budou využity na částečnou úhradu velkoplošného skeneru a vytvoření nového pracovního místa pro OZP na půl úvazku.

Celkem jste přispěli:
33 500 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
73 500 Kč

Sídlo organizace:

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, Olomouc, 77900,

Zpátky nahoru