Slezsko Obnova, nákup odcizené požární techniky mladým hasičům po vykradení zbrojnice v Kopytově

Díky nákupu požární techniky pro požární sport bude zachráněna aktivní činnost mladých hasičů SDH Kopytov (cca 32 dětí ve věku od 5 do 16 let), která má letitou tradici.

Celkem jste přispěli:
21 750 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
56 750 Kč

Sídlo organizace:

Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Bohumín-Kopytov, Šunychelská 34, Bohumín-Kopytov,, 73581,

Zpátky nahoru