Znojemsko Rekonstrukce a vybavení klubu maminek Cvrčci při kostele sv.Václava a sv.Anežky v Hustopečích

Klub v kostele slouží k setkávání rodičů s dětmi, zvláště předškoláky. Od roku 2013 dále funguje při farnosti rodinný klub Cvrčci, ve kterém se pravidelně každý týden scházejí rodiče s dětmi. Z důvodu zkvalitnění prostředí klubu jsou plánovány práce na úpravě vytápění a osvětlení, prostor bude vymalován, bude vyměněna podlahová krytina a klub bude vybaven nábytkem.

Celkem jste přispěli:
93 250 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
143 250 Kč

Sídlo organizace:

Římskokatolická farnost Hustopeče u Brna, Třebízského 74/5, Hustopeče,, 69301,

Zpátky nahoru