Vysočina První rok poskytování domácí hospicové péče v regionu Velkého Meziříčí

Realizací projektu bude zajištěno pokrytí dalšího regionu v ČR službou domácí hospicová péče. V tomto směru zaostáváme za vyspělými evropskými zeměmi, neboť současné pokrytí území ČR touto specializovanou paliativní péči je velmi nízké. ERA tak skutečně pomůže jednomu konkrétnímu regionu – doplní nabídku služeb o domácí hospicovou péči, jejíž význam roste a růst bude.

Celkem jste přispěli:
64 500 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
99 500 Kč

Sídlo organizace:

Domáci hospic Vysočina, o.p.s., Žďárská 612, Nové Město na Moravě, ,

Zpátky nahoru