Pardubicko Hra jako součást podpory vývoje dětí se zdravotním postižením

Předmětem projektu je obstarání stimulačních a didaktických hraček a pomůcek na podporu vývoje dětí se závažným zdravotním postižením raného věku. Tyto hračky a pomůcky budou zapůjčovány rodinám s dětmi s postižením z Pardubického kraje, které jsou klienty Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Poradci rané péče v rámci odborných konzultací přímo v rodinách budou hračky a pomůcky nejen zapůjčovat, ale ukazovat možnosti individuálního využití při podpoře vývoje dětí s ohroženým vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra i s kombinovaným postižením. Hra, zejména v raném věku, působí jako účinný terapeutický nástroj, kterým efektivně rozvíjíme možnosti dítěte a minimalizujeme důsledky zdravotního postižení.

Celkem jste přispěli:
36 000 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
76 000 Kč

Sídlo organizace:

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, 53009,

Zpátky nahoru