Pardubicko Vybavení nové učebny pro žáky druhého stupně Základní školy Na rovině

Škola vede děti k samostatnému a aktivnímu zájmu o dění, nákupem stavebnic pomůže v rozvoji technického a přírodovědného bádání a děti budou moci samostatně zkoumat a hlouběji pochopit přírodní zákony. Škola umožňuje začlenění dětí s poruchami učení do normální výuky. Dává šanci pocítit úspěch i těm, které v běžné škole zaostávají. Projekt tedy podpoří rovné příležitosti ve vzdělávání.

Celkem jste přispěli:
5 600 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
30 600 Kč

Sídlo organizace:

Základní škola Na rovině, Základní škola Na rovině, Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533 41, 53341,

Zpátky nahoru