Hradecko Krkonošská přírodní zahrada a historický model klauzy v areálu u Domu Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury - DOTEK sloužící široké veřejnosti

V rámci tohoto projektu chceme vytvořit pro veřejnost funkční model klauzy (historického zařízení pro plavení dřeva používaného v Krkonoších od 16. do 19. století) a dovybavit přírodní zahradu u objektu o hmyzí domky, ovocné keře, dřevěné sochy a herní prvky.

Celkem jste přispěli:
9 000 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
44 000 Kč

Sídlo organizace:

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše, ,

Zpátky nahoru