Povltaví Inovace technologie tísňové služby

Chceme rozšířit a zkvalitnit telekontaktní službu ve všech městech a obcích Jihočeského kraje, především prostřednictvím mobilního operátora, a umožni tuto službu využívat všem. TKP usnadní život nejen samotným starším či zdravotně postiženým spoluobčanům, kterým umožní setrvání doma, ve vlastním prostředí, aniž by museli trvale využívat služeb různých pečovatelských zařízení, ale i jejich blízkým, kteří o ně pečují. Tato služba je vhodná pro občany, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení potřebují stálé spojení s případnou pomocí.

Celkem jste přispěli:
18 800 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
53 800 Kč

Sídlo organizace:

Domy s pečovatelskou službou, Vyšehradská 260, Český Krumlov, ,

Zpátky nahoru