Povltaví Podpora vstupu na trh práce

Prostřednictvím individuální podpory chceme zpřístupnit otevřený trh práce osobám se zdravotním znevýhodněním. Základním kritériem pro cílovou skupinu je přiznání invalidního důchodu. Individuální podpora vychází ze systému podporovaného zaměstnávání, jehož obsahem je nejen intenzivní práce s klientem, ale i navázání spolupráce s potencionálními zaměstnavateli.

Celkem jste přispěli:
5 100 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
30 100 Kč

Sídlo organizace:

KONÍČEK, o. p. s., Na Zlaté stoce 14, 370 05, České Budějovice, 37005,

Zpátky nahoru