Lužnice Podpora odborných zdravotních služeb domácí hospicové péče

Zdravotní sestry společně s celým multidisciplinárním týmem se starají nejen o umírajícího pacienta, ale i o celou pečující a poté i truchlící rodinu. Cílem projektu je udržet pracovní místa zdravotních sester tak, aby byla adekvátně ohodnocena jejich vysoce odborná práce, a dále také podpořit provoz automobilu, který zdravotní sestry ke své práci nezbytně potřebují.

Celkem jste přispěli:
28 400 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
78 400 Kč

Sídlo organizace:

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., Na Nábřeží 552, 378 16, Lomnice nad Lužnicí, 37816,

Zpátky nahoru