Křivoklátsko / Podbrdí Venkovní kaple, intimní místo tichosti a klidu

Venkovní kaple bude využívána klienty Domova a Stacionáře sv. Anežky České k odpočinku a meditaci v příjemném prostředí venkovní zahrady. Jsme přesvědčení o tom, že možnost uchýlit se do venkovní kaple, intimního prostoru klidu a ticha, může zpříjemnit ve velké míře život našich klientů a může pomoci udržovat duchovní život, na který byli naši senioři zvyklí. Venkovní kaple by se stala intimním zázemím pro modlitbu, meditaci či prožívání chvil v tichosti pro seniory s demencí, především s Alzheimerovou chorobou.

Celkem jste přispěli:
69 579 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
119 579 Kč

Sídlo organizace:

Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, 26601,

Zpátky nahoru