Polabí Zahrada dětských snů

Bude vytvořena biodiverzitní zelená školní učebna, která bude sloužit pro školní výuku, výukové programy pro předškolní děti, trávení volného času a organizaci mimoškolních zájmových aktivit. Zelená školní učebna bude doplněna hřištěm v přírodním stylu.

Celkem jste přispěli:
22 000 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
57 000 Kč

Sídlo organizace:

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, Švermova 391, Mnichovice, 25164,

Zpátky nahoru