Polabí Přenosný kyslíkový generátor pro Dům péče ČČK

Cílem projektu je pořízení generátoru kyslíku pro zlepšení mobility a komfortu pacientů zdravotnického zařízení, kterým je poskytována péče hospicového charakteru. Chceme úplně nahradit současný klasický kyslíkový systém generátorem kyslíku, který zaručuje bezpečný a tichý chod a snadnou obsluhu pro pacienty, kteří bez kyslíku již nemohou žít.

Celkem jste přispěli:
400 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
25 400 Kč

Sídlo organizace:

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav, Tovačovského 300, 293 01, Mladá Boleslav, 29301,

Zpátky nahoru