Ústecko Protančíme kolečka

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří pravidelně a dlouhodobě navštěvují taneční kurzy. Chceme zajistit kvalitní náplň volného času těchto lidí a možnost účasti na tanečních kurzech pro lidi na vozíčku. Rádi bychom navýšili počty lidí s kombinovanými vadami, kteří kvalitně tráví svůj volný čas, a vytvořili podporu, která umožní přístup k zábavě, sportu a kamarádům.

Celkem jste přispěli:
1 860 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
36 860 Kč

Sídlo organizace:

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní organizace Louny B.Rejta 2271, Louny 440 01, ,

Zpátky nahoru