Chodsko Oltář pro Zelenou Horu u Nepomuku

Svátost oltářní je nejdůležitější prvek liturgického prostoru a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného sakrálního objektu. V případě Zelené Hory – kdysi významného poutního místa - to platí dvojnásob. Návrh nového oltáře plně vychází z toho původního. Bude však zhotoven ze zrcadlového nerezu, který umožňuje odraz původní vnitřní architektury kostela a navozuje pocit vzhledu z minulosti do budoucnosti.

Celkem jste přispěli:
236 946 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
286 946 Kč

Sídlo organizace:

Společnost přátel starého Nepomuka, Zelenohorská 76, 335 01, Nepomuk, 33501,

Zpátky nahoru