V roce 2015 jsme
společně s vámi rozdali
5 946 107 Kč

2015

Chebsko

Vznik mobilního hospice na Tachovsku

Naší vizí je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou součást života, a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími. Aby si nakonec mohli říci: „Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku." Pomozte nám…

Projekt celkem získal: 167 878 Kč

Pořízení herních prvků na zahradu

Realizací tohoto projektu zpříjemníme pobyt dětem, které nemají to štěstí, aby měly svůj vlastní pokojíček. Za vybrané peníze pořídíme vybavení, které by dětem zpříjemnilo pobyt na naší zahradě.

Projekt celkem získal: 40 600 Kč

Linka bezpečí ve Vaší třídě

Naším cílem je zprostředkovat dětem osobní řešení problému v bezpečném prostředí. Snažíme se ukázat, že potíže, které se mohou zdát neřešitelné, zpravidla nějaké řešení mívají. A že není ostudou se při jejich řešení obrátit o pomoc ani na odborné služby, včetně Linky bezpečí.

Projekt celkem získal: 25 250 Kč

Rozšíření a vybavení Týdenního stacionáře

Realizací tohoto projektu zvýšíme počet lůžek na certifikovaném pracovišti pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Současný počet lůžek v Týdenním stacionáři je 10, cílový stav bude 18.

Projekt celkem získal: 49 787 Kč

Chodsko

Klokan skáče na Chodsku

Cílem projektu je nákup metodické pomůcky Klokanův kufr. Díky Kufru lze u dětí od 3 let sledovat vývoj ve všech důležitých oblastech: od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, orientaci v prostoru a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu,…

Projekt celkem získal: 30 200 Kč

Pomoc domovu sv. Vavřince v Meclově

V objektu bývalé fary pomáháme psychiatricky nemocným a lidem s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickou diagnózou. Bydlení je určeno lidem, kteří se po propuštění z psychiatrické léčebny nemají kam vrátit nebo nemají nikoho, kdo by o ně pečoval. V Meclově je možné…

Projekt celkem získal: 55 000 Kč

Oltář pro Zelenou Horu u Nepomuku

Svátost oltářní je nejdůležitější prvek liturgického prostoru a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného sakrálního objektu. V případě Zelené Hory – kdysi významného poutního místa - to platí dvojnásob. Návrh nového oltáře plně vychází z toho původního. Bude však zhotoven ze…

Projekt celkem získal: 286 946 Kč

Od štěněte k hrdinovi

Pomocné tlapky mají za cíl chovat, vychovávat a cvičit asistenční psy pro tělesně postižené klienty z celé republiky. Žádáme o částečnou podporu speciálního výcviku jednoho psa.

Projekt celkem získal: 48 700 Kč

Ústecko

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Chceme umožnit zapůjčení kompenzačních pomůcek potřebných k péči v domácím prostředí. Pomůcky ulehčují pečujícím starost o jejich blízké (invalidní vozík, toaletní židle, polohovací el. ovládané lůžko s antidekubitní matrací, chodítko, koncentrátor kyslíku, a další). Potřebovali…

Projekt celkem získal: 25 100 Kč

Citadela park

Rádi bychom se pokusili toto zajímavé místo oživit. Chceme zde instalovat lavičky, hřiště na pétanque, skákacího panáka apod. V další fázi chceme prostor využívat k pořádání menších akcí typu sousedských slavností, hudebních produkcí a malých lokálních kulinářských festivalů.

Projekt celkem získal: 85 800 Kč

Protančíme kolečka

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří pravidelně a dlouhodobě navštěvují taneční kurzy. Chceme zajistit kvalitní náplň volného času těchto lidí a možnost účasti na tanečních kurzech pro lidi na vozíčku. Rádi bychom navýšili počty lidí s…

Projekt celkem získal: 36 860 Kč

Světlo pro rozhlednu

Klub provozuje rozhlednu na Vlčí hoře. 126 let stará rozhledna je majákem pro turisty a každý rok doznává nějaké vylepšení. Revoluční změnu a nové možnosti získá rozhledna solární elektrifikací.

Projekt celkem získal: 71 808 Kč

Liberecko

Zachování činnosti mateřského centra

Naše mateřské centrum je jediné zařízení tohoto typu na Jilemnicku a vzhledem k jeho nepochybné potřebnosti bychom velmi rádi jeho činnost udrželi i nadále. Pomoc matkám v těžkých situacích se poslední dobou dostává do popředí naší činnosti.

Projekt celkem získal: 57 655 Kč

I my si chceme uvařit sami!

Projekt je zaměřen na osoby se zdravotním postižením, které podpoříme ve zdánlivě běžné činnosti, a to je „UVAŘIT SI!“ Proč? Jsou tu lidé, kteří to dokáží jen s pomocí druhé osoby. Naučíme je sestavit seznam nákupu, nakoupit, zaplatit, uvařit, prostřít stůl…

Projekt celkem získal: 76 261 Kč

Učení bez mučení pro ohrožené děti

Náplní projektu je doučování vytipovaných dětí především z pěstounských rodin a z ohrožených rodin, které naše organizace podporuje v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. Děti mají školní obtíže a v řadě předmětů jim opakovaně hrozí propadnutí.

Projekt celkem získal: 28 400 Kč

Podpora týmu zdravotních sester a lékařů domácí péče

Poskytujeme své služby v domácím prostředí u klientů v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí do 30 km. Při nemocnicích v Liberci, Turnově a České Lípě provozujeme Rodinné pokoje a nabízíme služby Poradny Zdislava.

Projekt celkem získal: 86 600 Kč

Hlavní město Praha

Tréninkové pracoviště pro vozíčkáře

Hvězdný bazar je charitativní obchod, který zaměstnává vozíčkáře. Pracovní místa prodejců jsou určena zejména mladým lidem, kteří v důsledku úrazu nedokončili vzdělání, nemají pracovní zkušenosti nebo nemohou vykonávat svou původní profesi.

Projekt celkem získal: 115 767 Kč

Holky, už mi zase chutná!

Téměř sedmdesát tisíc žen u nás ví, jak vypadá nechutenství způsobené onkologickou léčbou rakoviny prsu. Těm dalším, které se právě s touto nemocí potýkají, chceme tímto projektem vzkázat, že jim zase bude chutnat, že jim bude líp.

Projekt celkem získal: 155 811 Kč

Šťastný vodicí pes

Projekt pomůže zajistit kvalitní chov štěňat a následný výcvik vodicích psů pro nevidomé. Pes přináší do života nevidomého spoustu šťastných chvil a nenechá ho nikdy o samotě.

Projekt celkem získal: 99 500 Kč

Podpůrný tým Cesty domů

Rodiny umírajících pacientů Cesty domů budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a psychická podpora a to nejen v době péče o nemocného, ale také v době truchlení.

Projekt celkem získal: 57 900 Kč

Polabí

Dvorek ožije!

Rádi bychom dvorek znovu oživili a zútulnili: je třeba nejen opravit hospodářské přístavky, ale také zbudovat pergolu včetně venkovního posezení pro využití dětí i dospělých, zbudovat ohniště, vystavět domek z přírodnin, další herní prvky pro děti, nebo například rekultivovat…

Projekt celkem získal: 90 163 Kč

Přenosný kyslíkový generátor

Cílem projektu je pořízení generátoru kyslíku pro zlepšení mobility a komfortu pacientů zdravotnického zařízení, kterým je poskytována péče hospicového charakteru. Chceme úplně nahradit současný klasický kyslíkový systém generátorem kyslíku, který zaručuje bezpečný a tichý chod…

Projekt celkem získal: 25 400 Kč

Zahrada dětských snů

Bude vytvořena biodiverzitní zelená školní učebna, která bude sloužit pro školní výuku, výukové programy pro předškolní děti, trávení volného času a organizaci mimoškolních zájmových aktivit. Zelená školní učebna bude doplněna hřištěm v přírodním stylu.

Projekt celkem získal: 57 000 Kč

Pomáhejme společně živočichům v nouzi!

Volně žijící živočichové se mnohdy vlivem lidské činnosti ocitnou v nouzi. Pro tyto případy funguje Záchranná stanice v Pátku. Hlavní cíl organizace je zvířeti poskytnout první pomoc, vyléčit ho a poté vypustit zpět do volné přírody. 

Projekt celkem získal: 67 500 Kč

Křivoklátsko / Podbrdí

Léčba psí láskou

Naši členové pracují v canisterapeutických týmech, které se skládají z vyškoleného psovoda a pravidelně přezkušovaného canisterapeutického psa se speciálním výcvikem. Právě kontakt se psy je klíčovým nástrojem pro motivování našich klientů. Pomáhá jim odbourávat stres,…

Projekt celkem získal: 30 500 Kč

Venkovní kaple

Venkovní kaple bude využívána klienty Domova a Stacionáře sv. Anežky České k odpočinku a meditaci v příjemném prostředí venkovní zahrady. Jsme přesvědčení o tom, že možnost uchýlit se do venkovní kaple, intimního prostoru klidu a ticha, může zpříjemnit ve velké míře život našich…

Projekt celkem získal: 119 579 Kč

Podpora pro Hendikepované

Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží celé veřejnosti již pátým rokem. Půjčovnu navštívilo k dnešnímu dni tři sta klientů a bylo zaznamenáno přes pět set výpůjček pro postižené občany. Pomůcky dovážíme ke klientovi s odborným předvedením. Přáli bychom si zajistit zvýšení…

Projekt celkem získal: 97 000 Kč

Bezpečně do škol a školek

Dětský domov Husita je umístěn v obci Dubenec. V obci není škola, děti musí jezdit do školy a školky do 8 km vzdálené Příbrami. Peníze potřebujeme na nákup nového automobilu pro přepravu dětí.

Projekt celkem získal: 53 500 Kč

Posázaví

Péče o zraněné živočichy

Naším posláním je péče o zraněné živočichy a nalezená mláďata s cílem vrátit je zpět do volné přírody. Živočichové, kteří se k nám dostávají, jsou často oběti lidské bezohlednosti. Z tohoto důvodu se snažíme přímo ve stanici vzdělávat děti již od útlého věku. Ze získaných…

Projekt celkem získal: 100 150 Kč

Zázemí pro velké i malé hasiče

Chceme vybudovat nejen zázemí pro dobrovolné členy sboru, ale i interaktivní prostor pro výuku dětí a mládeže zapojené do činnosti našeho sboru. Místo pro setkávání generací a pro přípravu akcí jako jsou hasičské soutěže apod.

Projekt celkem získal: 28 050 Kč

Zvedák pro ošetřovatelský provoz hospice

Vakový zvedák je bezpečným a pro klienty nejpohodlnějším systémem pro přesuny - od samotného zvednutí klienta po jemné a citlivé nastavení jeho polohy. Umožňuje ošetřovatelům manipulaci s pacienty během každodenní hygieny, polohování či rehabilitace. Zejména ženskému personálu,…

Projekt celkem získal: 61 000 Kč

Klubovna, učebna pro seniory

Projekt Senior klub si klade za cíl pomoci seniorům orientovat se v každodenní záplavě informací a usnadnit jim komunikaci s úřady a okolím. Díky prostředkům na provoz by mohla klubovna a učebna fungovat po celý rok.

Projekt celkem získal: 42 400 Kč

Lužnice

3x naděje pro seniory

Naše vzdělávání v konceptu Bazální stimulace je tím jediným řešením, které nám pomůže nalézt trojí naději - pro pečující, pro klienty našeho Domova i pro jejich blízké. Co znamená naděje pro naše seniory? Vnímání sebe sama, uvědomění si vlastního těla, bližší kontakt s okolím a…

Projekt celkem získal: 52 000 Kč

Podpora domácí hospicové péče

Zdravotní sestry společně s celým multidisciplinárním týmem se starají nejen o umírajícího pacienta, ale i o celou pečující a poté i truchlící rodinu. Cílem projektu je udržet pracovní místa zdravotních sester tak, aby byla adekvátně ohodnocena jejich vysoce odborná práce, a…

Projekt celkem získal: 78 400 Kč

Linka bezpečí ve Vaší třídě

Naším cílem je zprostředkovat dětem osobní řešení problému v bezpečném prostředí. Snažíme se ukázat, že potíže, které se mohou zdát neřešitelné, zpravidla nějaké řešení mívají. A že není ostudou se při jejich řešení obrátit o pomoc ani na odborné služby, včetně Linky Bezpečí.

Projekt celkem získal: 25 250 Kč

Integrační rekondiční pobyt s canisterapií

Cílem projektu je realizace víkendového rekondičního pobytu pro děti se specifickými potřebami, se zaměřením na canisterapie a integraci. Rekondiční pobyt má kladný vliv především na smyslové vnímání, je-li uspořádán v klidném prostředí, nejlépe v přírodě. 

Projekt celkem získal: 40 200 Kč

Povltaví

Podpora vstupu na trh práce

Prostřednictvím individuální podpory chceme zpřístupnit otevřený trh práce osobám se zdravotním znevýhodněním. Základním kritériem pro cílovou skupinu je přiznání invalidního důchodu. Individuální podpora vychází ze systému podporovaného zaměstnávání, jehož obsahem je nejen…

Projekt celkem získal: 30 100 Kč

Dobrovolník v každém z nás

Dobrovolník již není člověk na dobrovolně-povinné chmelové brigádě z minulého období. Je to člověk, který chce věnovat svůj čas, svou energii, svou vůli do něčeho, co má smysl, přijít do kontaktu s jinými lidmi, získat praxi, naučit se odpovědnosti, zlepšit týmovou spolupráci či…

Projekt celkem získal: 115 706 Kč

Inovace technologie tísňové služby

Chceme rozšířit a zkvalitnit telekontaktní službu ve všech městech a obcích Jihočeského kraje, především prostřednictvím mobilního operátora, a umožni tuto službu využívat všem. TKP usnadní život nejen samotným starším či zdravotně postiženým spoluobčanům, kterým umožní setrvání…

Projekt celkem získal: 53 800 Kč

Teréní pečovatelská služba

Jde o pomoc klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami nezvládli - např. pomoc při osobní hygieně, stravování, dovoz k lékaři či na pravidelné rehabilitace, podávání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy, dovoz stravy a podobně.

Projekt celkem získal: 64 000 Kč

Hradecko

Krkonošská přírodní zahrada

V rámci tohoto projektu chceme vytvořit pro veřejnost funkční model klauzy (historického zařízení pro plavení dřeva používaného v Krkonoších od 16. do 19. století) a dovybavit přírodní zahradu u objektu o hmyzí domky, ovocné keře, dřevěné sochy a herní prvky.

Projekt celkem získal: 44 000 Kč

Výchova neslyšících dětí k zodpovědnému životu

Projekt zaměřujeme na otázky spojené se sexuálním životem neslyšících dětí, program je určen pro věkovou skupinu od 10 let výše.

Projekt celkem získal: 25 300 Kč

Kulturní akce v Neratově

Cílem projektu je zajistit příjemné zázemí pro návštěvníky kulturních, společenských a charitativních akcí v Neratově. Chtěli bychom proto získat dva prostorné stabilní altány a dvacet skládacích stolů s lavicemi, abychom návštěvníkům akcí mohli nabídnout klidné posezení bez…

Projekt celkem získal: 56 500 Kč

Umím si to spočítat

Cílem je poskytnout lidem s mentálním postižením takové informace o financích, které pro ně budou srozumitelné, dostačující a použitelné v běžném životě.

Projekt celkem získal: 86 000 Kč

Jeseníky

Maminko, proč se hřiště vyprázdní, když tam přijdeme my?

Reakce mnoha rodičů na kontakt s tělesně či duševně nemocným dítětem na hřišti je, že odvede své zdravé dítě v obavě z nečekané či nepřiměřené reakce postiženého na vznikající situaci při hře. Nové herní prvky a jejich společné užívání by pomohlo překonávat bariéry mezi dětmi.…

Projekt celkem získal: 73 516 Kč

Zahájení domácí hospicové péče na Jesenicku

Domácí hospicová péče je schopna prostřednictvím multidisciplinárního týmu zajistit odbornou péči o umírajícího a zároveň poskytnout potřebnou podporu jeho rodině. A právě to chceme umožnit lidem na Jesenicku, kde tato služba chybí.

Projekt celkem získal: 134 511 Kč

Kostýmy pro taneční skupinu Jiřinky

Při klubu důchodců vznikla v roce 2008 taneční skupina Jiřinky. Skupina připravuje stále nové choreografie, které musí být doplněny i vhodnými kostýmy. Za poskytnutou finanční částku by členky rády nakoupily během roku nutné doplňky – klobouky, trička, kalhoty, z koupené látky…

Projekt celkem získal: 43 500 Kč

Linka bezpečí ve Vaší třídě

Naším cílem je zprostředkovat dětem osobní zážitek řešení problému v bezpečném prostředí. Snažíme se ukázat, že potíže, které se mohou zdát neřešitelné, zpravidla nějaké řešení mívají, a není ostudou se při jejich řešení obrátit na odborné služby, včetně linky bezpečí.

Projekt celkem získal: 25 250 Kč

Pardubicko

Chlívek s výběhem pro chov domácích zvířat

Chov domácích zvířat, v našem případě kamerunských ovcí, je významným zdrojem pro pracovní začlenění a zooterapii uživatelů služeb a současně svým charakterem zajišťuje integraci areálu Domova pod hradem Žampach do okolního společenského prostředí. Výběh je totiž řešen jako…

Projekt celkem získal: 50 600 Kč

Vybavení učebny pro žáky Základní školy Na rovině

Škola vede děti k samostatnému a aktivnímu zájmu o dění, nákupem stavebnic pomůže v rozvoji technického a přírodovědného bádání a děti budou moci samostatně zkoumat a hlouběji pochopit přírodní zákony. Škola umožňuje začlenění dětí s poruchami učení do normální výuky. Dává šanci…

Projekt celkem získal: 30 600 Kč

Hra jako součást podpory vývoje dětí se zdrav. postižením

Předmětem projektu je obstarání stimulačních a didaktických hraček a pomůcek na podporu vývoje dětí se závažným zdravotním postižením raného věku. Tyto hračky a pomůcky budou zapůjčovány rodinám s dětmi s postižením z Pardubického kraje, které jsou klienty Střediska rané péče v…

Projekt celkem získal: 76 000 Kč

Sestra v akci v autě

Přes 20 tisíc pacientů z orlickoústeckého okresu mohlo během 20 let díky Charitní ošetřovatelské službě zůstat i v nemoci doma, v kruhu svých blízkých. Pro výše uvedené služby je důležitá profesionalita, empatie, dostupnost, schopnost rychle reagovat a mít k tomu dostupné…

Projekt celkem získal: 115 500 Kč

Vysočina

Oprava kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

Projekt oživí region silně poškozený vybudováním přehrady, která není přístupná veřejnosti. Rozšíří kulturní možnosti a pomůže zachránit a zpřístupnit 800 let starou památku.

Projekt celkem získal: 106 050 Kč

Kdo jim pomůže - když máma ani táta už nemůže

Cílem projektu je dostavba trvalého bydlení pro klienty dospělého věku s těžkým mentálním postižením, kteří ztratili jednoho ze svých rodičů nebo je mají již těžce nemocné. Samotná ztráta rodičů je pro ně neznámou a beznadějnou situací, proto je pro ně vybudování nového domova…

Projekt celkem získal: 243 355 Kč

Poskytování domácí hospicové péče

Realizací projektu bude zajištěno pokrytí dalšího regionu v ČR službou domácí hospicová péče. V tomto směru zaostáváme za vyspělými evropskými zeměmi, neboť současné pokrytí území ČR touto specializovanou paliativní péči je velmi nízké. ERA tak skutečně pomůže jednomu…

Projekt celkem získal: 99 500 Kč

Osobní asistence: Jedeme za Vámi

Osobní asistent nabízí pomoc a podporu při všech činnostech a aktivitách, které by uživatel dělal sám, nebýt zdravotního postižení či jiné znevýhodňující okolnosti. V současné době žádné auto nevlastníme a je to pro nás a především pro naše uživatele do značné míry limitující.

Projekt celkem získal: 65 520 Kč

Velké Brno

Férová škola

Cílem projektu Férová škola je kvalitní vzdělávání. Podporujeme školy, které přistupují k žákům individuálně, vychovávají zvídavé osobnosti s vlastním názorem, školy, ve kterých se žáci vzájemně obohacují a do nichž se děti i učitele těší. Finance od vás by přispěly k zapojení…

Projekt celkem získal: 61 508 Kč

Městská farma v Otevřené zahradě

Věříme tomu, že vrátit další hektar Brňanům a obnovit historickou zahradu ve městě a kus přírody pro život má smysl. Záleží nám na místě, kde žijeme. Nadchla nás historie boromejských zahrad ve špilberském svahu. Každé místo s takovým kouzlem si zaslouží zájem. Máme rádi Brno a…

Projekt celkem získal: 39 102 Kč

Dřevořezba jako terapie

Naše práce s klienty směřuje zejména k jejich návratu do pracovního procesu. Terapie je orientována tak, aby měla pro klienta dlouhodobý přínos a vedla ke znovunabytí schopnosti pracovat na otevřeném trhu práce.

Projekt celkem získal: 81 473 Kč

Rozvoj dobrovolnické služby v Nemocnici Ivančice

Činnost v Nemocnici Ivančice jsme započali v roce 2010 návštěvami LDN s dorostenci 3x za rok s dárečky a vystoupeními. Naším záměrem je rozšířit a prohloubit pečovatelskou službu v nemocnici.

Projekt celkem získal: 124 850 Kč

Znojemsko

Venkovní terasa pro aktivizaci klientů Domu sv. Antonína

Na počátku stála absence vhodně upravených prostor pro hůře pohyblivé obyvatele a nutnost rychlého a efektivního vyřešení dalších možností k sociálnímu začleňování obyvatel domu. K tomu nejlépe poslouží terasa, která bude zbudována v areálu Domu sv. Antonína.

Projekt celkem získal: 30 100 Kč

Aby oběd nebyl luxusem

Oblastní charita Znojmo pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi. Jednou z možností, jak děti zapojit do společnosti, je umožnit jim využívat školní obědy. Školní obědy jsou účinnou pomocí pro jmenovanou cílovou skupinu. Tato materiální pomoc nelze zneužít rodiči, je adresná a…

Projekt celkem získal: 43 480 Kč

Rekonstrukce klubu Cvrčci

Klub v kostele slouží k setkávání rodičů s dětmi, zvláště předškoláky. Od roku 2013 dále funguje při farnosti rodinný klub Cvrčci, ve kterém se pravidelně každý týden scházejí rodiče s dětmi. Z důvodu zkvalitnění prostředí klubu jsou plánovány práce na úpravě vytápění a…

Projekt celkem získal: 143 250 Kč

Tréninková kuchyně Vrátka

Umět se postarat sám o sebe a zařídit si vlastní život! Normální? Ano, ale ne pro všechny osoby s hendikepem! Mladí hendikepoaní lidé nejsou připraveni na zvládání samostatného života ani v osobní ani v pracovní rovině. Tréninková kuchyně pomůže lidem, kteří se snaží osamostanit…

Projekt celkem získal: 112 057 Kč

Slezsko

Cestou za zdravím s včelkou a včelařem

Projekt si klade za cíl systematické pozorování a poznávání života včel medonosných a tím i hlubší pochopení vazby na člověka a přírodu. Zapojení dětí, rodičů, široké veřejnosti a dalších subjektů do ochrany a péči o přírodu, která je zdrojem našeho zdraví.

Projekt celkem získal: 34 400 Kč

Obnova požární techniky hasičů po vykradení zbrojnice

Díky nákupu požární techniky pro požární sport bude zachráněna aktivní činnost mladých hasičů SDH Kopytov (cca 32 dětí ve věku od 5 do 16 let), která má letitou tradici.

Projekt celkem získal: 56 750 Kč

Rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým tělesným postižením

Realizace rehabilitačního pobytu pro občany s těžkým tělesným postižením přispěje ke zlepšení jejich psychického a fyzického stavu. Cílem je umožnit poznávat krásy naší republiky i lidem, kteří by si to jinak sami nemohli dovolit. Odlehčit jim alespoň na pár dnů od daného…

Projekt celkem získal: 185 000 Kč

Já chci taky rodiče!

Tímto projektem připravujeme podmínky začínající pěstounské rodině k tomu, aby si mohla vzít více dětí z dětských domovů a kojeneckých ústavů do své péče. K dosažení tohoto cíle stavíme větší rodinný dům, kde bude dostatek prostoru i pro osmičlennou rodinu. Zároveň budeme této…

Projekt celkem získal: 163 350 Kč

Haná

Vybavení startovacího bytu pro mladé z Dětského domova

Mezi největší problémy mladých dospělých, kteří po dovršení plnoletosti a ukončení vzdělání odcházejí z dětských domovů, patří bydlení. Proto se naše nadace tomuto problému soustavně věnuje. V letošním roce chceme zrekonstruovat a kompletně vybavit jeden byt v Přerově a předat…

Projekt celkem získal: 93 560 Kč

Rekonstrukce WC pro uživatele azylového domu

Azylový dům pro matky s dětmi v Olomouci by chtěl rekonstruovat WC pro uživatele v podkroví a pořídit PC pro maminky s dětmi pro snažší práci při hledání zaměstnání, bydlení a zpracovávání úkolů do školy.

Projekt celkem získal: 42 700 Kč

Digitalizace kronik - uchování kulturního dědictví

Na pracovišti digitalizace nyní zaměstnáváme 13 osob se zdravotním postižením. Získané finanční prostředky budou využity na částečnou úhradu velkoplošného skeneru a vytvoření nového pracovního místa pro OZP na půl úvazku.

Projekt celkem získal: 73 500 Kč

Wurmovka - kulturní a komunitní centrum

Wurmovka je kulturní a komunitní centrum v srdci Olomouce, ve kterém se potkávají lidé z různých generací i sociálních skupin. Rádi bychom tento objekt postupně renovovali a činili z něj příjemné i přístupné místo pro všechny návštěvníky.

Projekt celkem získal: 30 700 Kč

Prácheňsko

I já mám právo být šťastný

Cílem projektu je intenzivní a aktivní podpora pěti dětí s autismem a jejich rodin. V průběhu jednoho roku chceme přispět k tomu, aby všichni dostali šanci vést plnohodnotný a funkční život a uměli zvládat problémy spojené s tímto postižením.

Projekt celkem získal: 72 418 Kč

S hudbou to jde hravě

Projekt chce nabídnout smysluplné trávení volného času a tím snížit sociálně patologické jevy u mládeže a dětí, kteří se potulují po ulicích města Milevska. Dalším cílem projektu je podpora dětí k hudebnímu cítění a vyjadřování svého prožívání prostřednictvím hudby. S tím je…

Projekt celkem získal: 31 700 Kč

Vybudování bezbariérového WC

Zhoršující se stav našich uživatelů nás nutí k vylepšování podmínek a ke zkvalitňování naší sociální služby. Vzhledem k tomu, že v naší budově se nenachází žádné bezbariérové WC, je složitější zajistit úkony osobní hygieny pro imobilní či částečně imobilní uživatele.…

Projekt celkem získal: 63 750 Kč

Vybudování zahrady v Domově seniorů

Vybudování zahrady nebo zahrádky je spojené s návratem do prostředí, kde bylo našim klientům dobře a ve vzpomínkách se k němu všichni vrací. Nedílnou součástí života našich klientů v domově je i to, že během roku za nimi přichází s kulturním programem i spousta dětí z MŠ nebo…

Projekt celkem získal: 112 886 Kč

Valašsko a Slovácko

6. ročník Letních tvořivých dílen na Horňácku

Více než šedesát dětí z regionu Horňácka se díky tomuto projektu na týden ponoří do umělecké a řemeslné práce – během tvořivých dílen se pod vedením profesionálních umělců budou učit sochařské práci, tvorbě keramiky, fotografování, tanci, loutkoherectví či malbě. Po dílnách…

Projekt celkem získal: 40 500 Kč

Ejchuchu, ejchuchu, hlavně že jsme na vzduchu

Na prázdniny roku 2016 jsme připravili program na kopci Sv. Antonínka pro školáky, mládež, rodiče s dětmi i seniory, zkrátka pro všechny věkové skupiny. Půjde o týdenní akci pravděpodobně v měsíci červenci 2016, na které si najde každý z návštěvníků něco pro sebe. Ať už to bude…

Projekt celkem získal: 117 100 Kč

Neseďte sami, pojeďte s námi

Cílem tohoto projektu je, aby senioři „neseděli sami doma“. Často by i rádi někam zašli, ale na vesnici nemají kam a nemají s kým. Dalším z důvodů, proč jsme tento projekt vymysleli, je i to, že mnozí senioři nemají dostatečné finance, aby si zaplatili celodenní výlet.

Projekt celkem získal: 57 050 Kč

Dobrovolné srdce

Projekt Dobrovolné srdce je zaměřený na práci s dobrovolníky v rámci Oblastní charity Hodonín. Dobrovolníci docházejí do charitních zařízení, kde pomáhají, komunikují s klienty služeb a motivují je k aktivnímu trávení času.

Projekt celkem získal: 25 700 Kč
Zpátky nahoru