Velké Brno Tradice roztáčí dětské kroje

Folklórní soubor Čtveráček funguje již od roku 2010, zaměřuje se na dětské lidové hry, taneční hry a tance z různých částí Podhorácka, Horácka a blízkého okolí. Děti se zde seznamují s lidovou tvorbou, učí se písničky, říkadla, rozpočítadla, hry a tanečky. Povídají si o starých řemeslech, zvycích a svátcích; o tom, jak se dříve žilo a jak si tehdy děti hrály. Děti se také účastní četných vystoupení.
Váš příspěvek by především ulehčil fungování celého souboru, putoval by tedy na ocenění práce dobrovolných lektorek. Navíc by dětem byly dopřány nové kroje, které by jejich vystoupení oživily.

Celkem jste přispěli:
1 700 Kč

Finanční dar od Ery:
20 000 Kč

Projekt celkem získal:
21 700 Kč

Sídlo organizace:

Centrum pro rodinu Veselá beruška, Skleníky 573, 67921, Černá Hora

Zpátky nahoru