V roce 2013 jsme
společně s vámi rozdali
1 333 878 Kč

2013

Prácheňsko

Rodinné centrum s prvky Montessori

Centrum Kvítek se upravuje na rodinné Centrum s prvky Montessori vybaveného pomůckami chce pomáhat rodinám z Písku a okolí poznávat Montessori pedagogiku, nabídnout jim místo ke společnému setkávání i bohatý program pro děti různých věkových skupin.

Projekt celkem získal: 50 851 Kč

Úprava prostoru před farou

"Díky grantovému projektu Era pomáhá regionům se nám podařilo získat zajímavý finanční obnos a také další zkušenosti ohledně získávání příspěvků pro naši organizaci." říká Ing. Jan Pich Bližší informace o projektu můžete sledovat na www.nasechysecko.cz

Projekt celkem získal: 71 500 Kč

K čemu slouží Sladovna?

Vaše dary a granty Era pomůžou písecké Sladovně, která bude procházet další etapou své rekonstrukce, udělat analýzu potřeb města, občanů i trhu, aby mohla pro Písek a svůj region fungovat co nejlépe.

Projekt celkem získal: 26 100 Kč

Povltaví

Terénní poradenství

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory ulehčuje nesnadné životní situace. Občanům a jejich rodinám poskytuje sociální a právní poradenství a zapůjčuje kompenzační pomůcky. Díky grantu mohou rozšířit terénní poradenství i do Vimperka a přilehlé oblasti!

Projekt celkem získal: 26 678 Kč

Oprava hřiště U Dominika

V areálu charitního domova se bude rekonstruovat nevyhovující dětské hřiště navštěvované nejen maminkami s dětmi z domova, ale také širokou veřejností. Hřiště bude rozšířeno o herní prvky jako je trampolína, domeček s prolézačkami a skluzavkami a také o lavičky pro maminky.

Projekt celkem získal: 51 100 Kč

Osvětlení kostela

Studenti z Českých Budějovic společně s architektem Josefem Pleskotem a spirituálem Biskupského gymnázia Josefem Prokešem obnovují kostel sv. Rodiny, aby ho mohli využívat ke kulturním akcím. V projektu Era pomáhá regionům se jim podařilo vybrat nejvíce peněz od dárců!

Projekt celkem získal: 97 799 Kč

Lužnice

Didaktická místnost pro rozvoj dětí s autismem

Projekt je zaměřen na materiálové vybavení prostoru pro nácviky sociálních a motorických dovedností dětí s autismem z celého Jihočeského kraje, která bude zároveň sloužit jako místnost pro pořádání kurzů pro odbornou i laickou veřejnost.

Projekt celkem získal: 46 700 Kč

Bezbariérový vstup do Centra Kaňka

Kaňka získala finance, které využijí na automatické dveře pro vozíčkáře. Ředitelka Centra Mgr. Irena Lintnerová děkuje: "Vždy je pro nás obrovské povzbuzení vidět, že lidé oceňují naši odbornou pomoc dětem s hendikepem i jejich rodinám, a jsou ochotni nám pomáhat."

Projekt celkem získal: 60 010 Kč

Vybavení chráněné dílny

Projekt se zaměřil na rozšíření vybavení chráněné dílny, aby byla posílena její konkurenceschopnost. Dílna Proutek nabízí zaměstnání dospělým lidem s mentálním postižením, kteří nemohou pracovat na běžném trhu práce, a tím přispívá k jejich začlenění do společnosti.

Projekt celkem získal: 26 298 Kč

Slezsko

Muna, hojení bolestí Sudet

Cílem projektu je záchrana bývalého vojenského areálu s více než třiceti budovami a jeho další otevírání pro veřejnost prostřednictvím pořádání kulturních, zážitkových a vzdělávacích akcí a to díky neziskovým organizacím.

Projekt celkem získal: 60 150 Kč

Cesty kvetoucí alejí

V obci Staré Město se díky tomuto projektu podaří vysázet podél chodníku alej, která pomůže zlepšit životní prostředí kolem státní silnice a zpříjemní cesty lidem pod kvetoucími stromy. Celkem bude vysázeno 26 sakur a s jejich výsadbou pomohou samotní obyvatelé obce Staré Město.

Projekt celkem získal: 27 600 Kč

Vybavení pro děti s postižením

Projekt má za cíl pomoci dětem s různými typy postižení, které navštěvují speciální třídy v Základní škole v Bruntálu, lépe vnímat sebe a své okolí. Díky darům a grantům Era bude ve škole postavena terapeutická místnost Snoezelen, která posílí kvalitu jejich života.

Projekt celkem získal: 44 500 Kč

Poodří

Chráníme a pečujeme o ptačí stezku

Děti a učitelky společně s rodiči, lesáky, ornitology a občany obce vytvořili ptačí stezku. Ta je pro děti, mládež i veřejnost zdrojem poznávání života ptáků i přírodních hodnot v okolí bydliště. Umožňuje projevovat pokoru a úctu k životu a oceňovat krásnu a hodnotu přírody.

Projekt celkem získal: 46 600 Kč

Podpořte mladé hasiče!

Bohumínští hasiči získávali finance na nákup požární techniky. Zabývají se totiž preventivně výchovnou činností u dětí, sami říkají, že vychovávají hasičský potěr a společně s nimi potom pořádají názorné ukázky v rámci dne integrovaného záchranného systému.

Projekt celkem získal: 61 000 Kč

Dobrovolnictví

Cílem projektu je podporovat občanskou společnost. Dobrovolnictví je příležitost pro osobní, profesní růst dobrovolníků mimo formální vzdělávání, příležitost pro posílení tolerance, solidarity, soudržnosti, je to šance pro lidi, kteří chtějí participovat na společenském dění.

Projekt celkem získal: 25 100 Kč

Haná

Dobrovolnictví v nemocnicích

Program „Dobrovolníci v nemocnicích“ má za úkol vnášet do zdravotnického zařízení více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Grant je využit na školení dobrovolníků a administrativní náklady s tím spojené.

Projekt celkem získal: 52 899 Kč

I dítě může zachránit život

Lenka Černochová z oblastního spolu Červeného kříže Prostějov upřesňuje, na co budou vyžity získané peníze: "Dary od dárců a grant od Ery použijeme na dofinancování divadélek o první pomoci. Zde se děti z MŠ a prvního stupně učí formou her a písniček základům první pomoci."

Projekt celkem získal: 42 600 Kč

Výměna okapů

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kombinaci postižení a připravuje je pro samostatný, život, učí je nezávislosti na svém okolí a připravuje je na budoucí povolání.

Projekt celkem získal: 25 100 Kč

Břeclavsko a Hodonínsko

Vybavení veřejného ohniště

Komunitní ohniště a příjemný parčík v centru Mikulova již nyní slouží svým obyvatelům, kteří se zde rádi schází. Díky grantu se může postavit ohniště, dostavět keře a zamulčovat výsadba.

Projekt celkem získal: 25 610 Kč

Mobilní zvedák pro domov Narnie

Domov Narnie poskytuje komplexní sociální služby dětem a mladým lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a díky penězům z Era pomáhá regionům můžou zakoupit mobilní pasivní zvedák, který zpříjemní každodenní nutnost přesunu imobilním pacientům.

Projekt celkem získal: 59 699 Kč

Lesní mateřská školka

"Lesní mateřská školka je alternativou školek klasických, dává plnou svobodu dětské kreativitě, energii, hravosti i zvídavosti. Na Hodonínsku se jedná o unikátní projekt a díky programu Era pomáhá regionům jsme získali prostředky pro místo k odpočinku i tvoření i šatničku."

Projekt celkem získal: 70 850 Kč

Znojemsko

Záchrana soch

Po pádu věže hustopečského kostela v roce 1959 a jeho následné násilné demolici se podařilo díky statečnosti několika občanů zachránit malou část mobiliáře, do které patří čtyři oltářní sochy z 18. století. Díky vašim darům se jednu z nich podařilo zrestaurovat.

Projekt celkem získal: 90 398 Kč

Záchrana tříboké poklony

Tříboká poklona v Onšově poblíž Vranova je jedna z nejvíce ohrožených kulturních památek Znojemska. Jde o ojedinělou pozdně barokní památku s původně dekorativní malířskou výzdobou z konce 18. století. Díky vašim příspěvkům a darům Era pomáhá regionům se ji podařilo zachránit.

Projekt celkem získal: 64 617 Kč

Oprava kaple Marcus

Společně jsme zachránili kapli Marcus, která se nacházela ve špatném stavebně technickém stavu a to z důvodu chybějící údržby a dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Ta je od roku 1958 zapsána zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Projekt celkem získal: 30 000 Kč

Valašsko a Slovácko

Prostředky na nákup auta

"Dárci, kteří věnovali finanční prostředky na náš projekt, přispěli k možnosti seniorů a dospělých lidí se zdravotním postižením žít tam, kde to mají rádi - doma" říká ředitelka Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová

Projekt celkem získal: 77 451 Kč

Zahrada bez bariér

Díky Era pomáhá regionům může Dotek o.p.s vybudovat Zahradu smyslů, která slouží jako místo setkávání obyvatel domu i jako hmatová a smyslová aktivizace a reminiscenční terapie. Zahrada pomáhá obyvatelům cítit se více jako doma a vzpomínat třeba na vlastní zahradu.

Projekt celkem získal: 25 300 Kč

Ozdravně rekondiční pobyt

"Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Uherské Hradiště použije finanční prostředky z projektu "Era pomáhá regionům" na ozdravně rekondiční pobyt pro tělesně postižené a seniory," shrnuje využití grantů a darů Josef Balíček, předseda organizace.

Projekt celkem získal: 47 370 Kč
Zpátky nahoru