Sociální automobil

Oblastní charita Jilemnice

O projektu

"Naše organizace ve spolupráci s městem Jilemnice spouští projekt sociálního automobilu. Město Jilemnice poskytlo Oblastní charitě Jilemnice (OCHJ) darem starší automobil, který bude využít jako sociální ""taxi"" pro osoby sociálně znevýhodněné (matky s dětmi, seniory, osoby se zdravotním omezením, osoby se sníženou pohyblivostí). Sociální automobil bude sloužit jako doprava k lékaři, na úřad, na poštu, do nemocnice, do lékárny, za službami, doprava seniorů na kulturní akce a na akce města apod. Sociální automobil je určen pro občany nejen Jilemnice, ale občany dalších okolních obcí v rámci ORP Jilemnice (18 obcí). Jedná se o službu nekomerčního charakteru spadající do kategorie veřejně prospěšných činností. Cena jízdného bude uzpůsobena možnostem sociálně znevýhodněných občanů, bude z velké části dotována z jiných zdrojů (grantové programy, nadace, dary apod.). "

Sídlo organizace:

Oblastní charita Jilemnice
Roztocká 500,, Jilemnice, 514 01
www.jilemnice.charita.cz

Na tento projekt se zatím vybralo:

6 257 Kč

Výše vašeho příspěvku:

100 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

Nejnovější příspěvky

 • 21. 6. 2018

  495,00 Kč
 • 12. 6. 2018

  990,00 Kč
 • 11. 6. 2018

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 3. 6. 2018

  990,00 Kč
 • 23. 5. 2018

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 22. 5. 2018

  990,00 Kč
 • 16. 5. 2018

  792,00 Kč