Automobil pro Charitní pečovatelskou službu Šardice

Oblastní charita Hodonín

O projektu

Charitní pečovatelská služba Šardice zajišťuje dostupnou péči u uživatelů v odlehlejších obcích Kyjovska a Hodonínska, kde jsme jediným poskytovatelem pečovatelské služby. Služba je určena všem seniorům, dlouhodobě nemocným a občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zvládání každodenních činností, péči o sebe sama, údržbě domácnosti, apod. Pružně reagujeme na individuální potřeby jednotlivých uživatelů, ke kterým dojíždíme několikrát denně, a to i ve večerních hodinách a o víkendech. V roce 2017 měla služba 66 uživatelů, kterým celkem poskytla 4970 hodin přímé péče. Většina uživatelů žije osamoceně, pomoc rodiny je vzdálená a pečovatelka je často jediným člověkem, který jim může v tíživé sociální situaci pomoci. K přejezdu mezi jednotlivými uživateli a obcemi slouží 2 služební automobily. V současné době je již jeden služební automobil v takovém technickém stavu, že jeho opravy jsou ekonomicky neefektivní. Bez spolehlivých automobilů není možné udržet dostupnost a kvalitu poskytované péče našim uživatelům. Žádáme Vás proto o finanční prostředky na nákup automobilu.

Sídlo organizace:

Oblastní charita Hodonín
Wilsonova 4242/7, Hodonín, 695 02
www.hodonin.charita.cz/

Na tento projekt jste přispěli:

12 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

47 500 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 6. 1. 2019

  3 000,00 Kč
 • 5. 1. 2019

  Došlá platba

  3 000,00 Kč
 • 1. 1. 2019

  1 000,00 Kč
 • 31. 12. 2018

  Došlá platba

  4 000,00 Kč
 • 24. 12. 2018

  500,00 Kč
 • 7. 12. 2018

  Došlá platba

  1 000,00 Kč