Moravskoslezský kraj Pomoc nemocným prostřednictvím služby Mobilního hospice sv. Kryštofa

Cílem je pořízení vybavení Charitního střediska sv. Kryštofa. Bezplatně poskytujeme služby lidem v terminálním stádiu života. Naším posláním je zajistit důstojné prožívání života nevyléčitelně nemocným lidem, s cílem aby nemocný člověk mohl zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.

Celkem jste přispěli:
5 495 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
40 495 Kč

Sídlo organizace:

Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00, Ostrava - Vítkovice

Zpátky nahoru