Pardubický kraj Podpořte rodiny pečující o seniory

Oblastní charita Pardubice potřebuje vybavit prostory pobytové formy odlehčovacích služeb 9 polohovacími lůžky s antidekubitní matrací, které umožňují průběžné polohování klientů s těžkým zdravotním stavem. Pobytová odlehčovací služba umožňuje lidem, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat sami doma bez nepřetržité péče, a o něž se běžně stará rodina, po přechodnou dobu žít v rodinně koncipovaném zařízení v budově bývalého rodinného domu v době, kdy rodina potřebuje vyřídit nutné záležitosti, nebo si odpočinout od psychicky i fyzicky náročné péče. Služba má okamžitou kapacitu 9 osob. Personál tvoří zkušení a speciálně školení pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník a zdravotní sestra. V odlehčovacích službách poskytujeme péči i klientům s velmi omezenými pohybovými schopnostmi. Tyto postele s antidekubitními matracemi jsou nejen praktické a pohodlné pro klienty, ale i usnadňují práci zaměstnancům. V současné době je máme vypůjčené.

Celkem jste přispěli:
5 169 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
30 169 Kč

Sídlo organizace:

Oblastní charita Pardubice, V Ráji 732, 530 02, Pardubice

Zpátky nahoru