Středočeský kraj Co je pro nás důležité? Být nablízku všem, kteří naši pomoc potřebují.

Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech letos oslaví 10 let svého trvání a jeho předchůdce – domácí hospic – slaví dokonce 15. výročí. Každý den jsou naše tři zdravotní sestry a lékař nablízku pacientům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o své blízké v terminální fázi života pečovat sami v domácím prostředí. Prožívají s nimi jejich každodenní radosti i starosti a snaží se být nejen odbornou, ale hlavně lidskou a empatickou oporou. Služba mobilního hospice je sice na dobré cestě k tomu, stát se plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, ale než se tak stane, jsme stále ještě nuceni si většinu prostředků na provoz zajišťovat z různých zdrojů. Provoz mobilního hospice nás každoročně stojí víc, než získáme z finanční spoluúčasti klientů. Svým pacientům jsme nablízku 365 dní v roce 7 dní v týdnu po dobu 24 hodin denně. Naši pracovníci jsou připraveni poskytnout odbornou zdravotnickou pomoc, podat tišící léky, být nablízku i rodinným příslušníkům a pomoci jim zvládat situace spojené s odchodem jejich nejbližších. Podpoříte-li nás, přispějete na mzdy našich zdravotních sestřiček, a lékaře jejichž práce je tak obtížná a potřebná. Děkujeme nejen za ně, ale především za naše pacienty.

Celkem jste přispěli:
35 822 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
70 822 Kč

Sídlo organizace:

TŘI, o.p.s., Sokolská 584, 257 22, Čerčany

Zpátky nahoru