Ústecký kraj Obnova varhanní skříně v kostele sv. Petra a Pavla v obci Jeníkov

Varhany jsou umístěny v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově u Duchcova. S ohledem na stav varhanní skříně, který byl zjištěn při realizaci předešlé etapy restaurování, je nutné provedení celkové rekonstrukce. Cílem restaurování je obnovit nástroj do původního stavu, kdy byl nástroj vyroben, a zachránit ho před zánikem.

Celkem jste přispěli:
40 527 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
90 527 Kč

Sídlo organizace:

Římskokatolická farnost Jeníkov, Jeníkov č.p. 1, 417 24, Oldřichov u Duchcov

Zpátky nahoru