Moravskoslezský kraj Mobilní hospic Strom života - specializovaná paliativní péče v MSK

Mobilní hospic Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj poskytuje komplex specializovaných zdravotně sociálních služeb nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Snahou je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, poskytování plné ošetřování bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží spojených s umíráním a podpora pečujícím rodinám. Jsme nezisková organizace. Poskytujeme registrované zdravotní a sociální služby. Poskytujeme specializovanou paliativní péči v domácím prostředí na území Moravskoslezského kraje. Disponujeme multidisciplinárním týmem, jenž je tvořen zdravotními pracovníky, sociálními pracovníky, psychoterapeuty, odlehčovacími asistenty, duchovním a dalšími pracovníky. Vlastníme přístrojové zdravotní vybavení, zdravotnický materiál, léky tlumící bolest. Projektem je poskytování specializované paliativní péče pacientům všech věkových kategorií na spádovém území v domácím prostředí, která respektuje lidskou důstojnost a je na blízku v závěrečném stádiu nemoci. Umí účinně mírnit bolest, dušnost a další závažné projevy umírání, řeší sociální, psychologické a duchovní problémy nemocných a pečujících rodin. Zahrnuje 24 hodinovou pohotovost lékaře a sester 7 dní v týdnu v domácím prostředí pacienta. Zdravotní sestry společně s celým multidisciplinárním týmem se starají nejen o umírajícího pacienta, ale i o celou pečující a poté i truchlící rodinu s cílem: Pacientovi umožnit splnit jeho přání, strávit závěr života v přirozeném domácím prostředí - Pečujícím osobám zajistit podporu při péči - Pozůstalé osoby provést úskalím zármutku.

Celkem jste přispěli:
46 445 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
86 445 Kč

Sídlo organizace:

Andělé Stromu života p.s., Msgr.Šrámka 1186/16, 741 01, Nový Jičín

Zpátky nahoru