Moravskoslezský kraj Aktivity s koňmi za každého počasí

Sdružení Chewal, z.s. se již šestnáctým rokem věnuje hiporehabilitaci a zájmové činnosti pro zdravé i handicapované osoby v oblasti jezdectví, péče o koně, se zaměřením na integraci a sociální a ekologickou výchovu klientů. V areálu sdružení probíhají mimo jiné Aktivity s využitím koní, jichž se účastní jak stálí klienti sdružení, tak pravidelní či příležitostní návštěvníci ve skupinách od cca 10 do cca 40 osob. Cílem našeho projektu je vybudovat zastřešený prostor napojený na stávající budovu zázemí pro klienty, aby bylo možné se těmto aktivitám věnovat za každého počasí. Navrhovaný přístřešek umožní mnoho činností klientů s koňmi, účast větších skupin zájemců z řad klientů i veřejnosti na besedách, seminářích apod. Zároveň poslouží i jako „suché útočiště“ lidem i koním v případě krátkých přeháněk, kdy jinak i jen několikaminutový déšť promočí hiporehabilitační dečky a oblečení. Tato okolnost se zdá být nepodstatná, ale je třeba si uvědomit, že děti v kočárcích či klienti na vozíčku jsou vystaveni povětrnosti více než zdraví lidé a často mají i zhoršenou imunitu. Pravidelnost Aktivit s využitím koní bude přínosem nejen pro klienty, ale i pro naše zaměstnance, externí spolupracovníky, dobrovolníky a stážisty. Přístřešek jim poskytne možnost věnovat se práci či praxi s klienty pravidelně a kontinuálně. Tento prostor může sdružení navíc využívat pro interní školení, semináře a zdokonalování jak v hiporehabilitaci, tak v přirozené komunikaci s koňmi a dalších souvisejících oborech. Hiporehabilitace je významnou součástí komplexního rehabilitačního programu a pro některé klienty je jedinou možnou terapií, kterou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu mohou absolvovat. Aby byla úspěšná, je nutno ji absolvovat pravidelně, často a dlouhodobě.

Celkem jste přispěli:
51 025 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
101 025 Kč

Sídlo organizace:

Sdružení Chewal, z.s., 1280, Bystřice, 739 95, Bystřice

Zpátky nahoru