Pardubický kraj Malý krok k velké skautské klubovně

Skauting v Žamberku je už několik let na vzestupu a desítky kluků a holek si užívají dobrodružství na letních táborech, výpravách, ale i při pravidelných schůzkách. Ty se v současné době konají ve dvou malých klubovnách, které však mají nedostačující kapacitu a nevyhovující podmínky. Proto středisko začalo plánovat stavbu nové střediskové klubovny. Ta by měla stát v blízkosti současných kluboven, poskytovala by zázemí nejen pro všechny schůzky, ale i pro víkendové akce, vzdělávací kurzy apod. Získání peněz na projektovou dokumentaci je malým krokem ke stavbě velké klubovny, která umožní plnohodnotně pokračovat ve skautské činnosti v Žamberku.

Celkem jste přispěli:
11 200 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
36 200 Kč

Sídlo organizace:

Junák - český skaut, z.s., Zámecká, 546 01, Žamberk

Zpátky nahoru