Královéhradecký kraj Zdravotní pomůcky pro umírající

Onkologicky nemocní pacienti potřebují ke svému životu v domácím prostředí řadu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Domácí hospic Duha poskytuje služby domácí hospicové péče od roku 2009 a patří mezi ně i půjčovna zdravotních pomůcek. Onkologicky nemocným umírajícím pacientům tyto pomůcky zapůjčuje ZDARMA. S rostoucím počtem pacientů, který je od roku 2016 umocněn založením kontaktního místa Duhy ve Vrchlabí, se půjčovna často potýká s nedostatkem pomůcek. Cílem projektu je získat prostředky na dovybavení půjčovny.

Celkem jste přispěli:
47 194 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
97 194 Kč

Sídlo organizace:

Domácí hospic Duha, o.p.s., Čsl.armády 1815, 508 01, Hořice v Podkrkonoší

Zpátky nahoru