Jihočeský kraj Domácí hospic Třeboňsko a okolí

Cílem projektu je podpořit domácí hospic, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Mobilní specializovaná paliativní péče si klade za cíl tvořit zázemí rodině, která pečuje o těžce nemocného umírajícího člověka. Pracovníci domácí hospicová péče - zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, pečovatelky, dle potřeby i duchovní a psycholog vyjíždějí pravidelně do rodin poskytovat odborné služby - zdravotní péči, sociální služby - poradenství, pečovatelské úkony, ale i prostou radu a pomoc v těžkém období života. Služba domácího hospice je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Celkem jste přispěli:
21 631 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
61 631 Kč

Sídlo organizace:

Hospicová péče sv.Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01, Třeboň

Zpátky nahoru