Středočeský kraj Žít doma

Projektem chceme řešit těžké životní situace seniorů, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby z důvodu nemoci nebo zhoršení zdravotního stavu při trvalém zdravotním postižení. Mnohdy se do situace, že si nejsou schopni sami zajistit běžné každodenní činnosti, dostávají ze dne na den a ocitají se tak až na pokraji strádání. V rámci projektu budou poskytovány soc. služby pečovatelská a osobní asistence. Dále převozy seniorů služební vozem včetně přepravy kompenzační pomůcky. Projektem pomůžeme 40 seniorům, kteří budou moci vést kvalitní a důstojný život doma ve své domácnosti i s velmi vážným zdravotním handicapem. Jejich rodinným příslušníkům projekt pomůže sladit rodinné, pracovní a pečující povinnosti. V rámci projektu bude mít senior možnost zapůjčení naší kompenzační pomůcky do doby, než mu bude pomůcka zajištěna přes ZP. Péče bude kombinována a realizována,tak aby naplňovala potřeby seniorů a zároveň snížila jejich rodinným příslušníkům zátěž z poskytované péče.

Celkem jste přispěli:
14 499 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
49 499 Kč

Sídlo organizace:

Jistoty Domova, z.ú., tř. Václava Klementa 35/5, 293 01, Mladá Boleslav

Zpátky nahoru