Liberecký kraj Tichá stezka Klokočskými skalami

Cílem projektu je podpořit přístupnost další z kulturních památek v Libereckém kraji neslyšícím, konkrétně se jedná o naučnou stezku v Klokočských skalách. Neslyšící používají jako hlavní nástroj komunikace znakový jazyk. Ten se od českého jazyka gramaticky velmi liší, pro neslyšící je tedy psaný text špatně pochopitelný a nedostávají tak všechny informace v pro ně srozumitelné podobě. Neslyšící se o kulturu a výlety zajímají, nicméně kvůli jazykové bariéře, kterou způsobuje právě horší porozumění psanému textu, jim uniká spousta důležitých informací a některé památky jim proto zůstávají nedostupné. Po úspěšné realizaci projektu, který byl programem "ČSOB pomáhá regionům" podpořen v letošním roce, chceme této cílové skupině zpřístupnit další památku, právě stezku v Klokočských skalách. Na pěti velkých informačních tabulích přibydou za spolupráce s odborníky příslušných oborů nově nainstalované panely s aktuálními informacemi o geologii, specifických podmínkách ochrany jeskyní, geomorfologické rozmanitosti, archeologii a historii přírodní rezervace Klokočské skály. Tyto informace chceme neslyšícím návštěvníkům zpřístupnit formou videí ve znakovém jazyce, které budou moci shlédnout po načtení QR kódů doplněných na těchto informačních tabulích. Od dubna do června 2018 bude probíhat natáčení videí, kterého se ujme náš tým Tichých zpráv. Ten má s podobnými projekty mnoho zkušeností a má také potřebné vybavení. Během měsíce května a června proběhne rovněž propagace projektu. Členové týmu, kteří se budou na realizaci projektu podílet, jsou popsáni v rozpočtu projektu. V červnu 2018 proběhne zveřejnění QR kódů na informačních tabulích a představení naznakovaných textů pro neslyšící. Akce bude přístupná veřejnosti.

Celkem jste přispěli:
14 794 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
54 794 Kč

Sídlo organizace:

Tichý svět, o.p.s., Felberova 604, 460 01, Liberec

Zpátky nahoru