Zlínský kraj V Doteku v pohodlí

Jsme obecně prospěšnou společností,která poskytuje sociální služby - odlehčovací péči a pečovatelské služby, klientům, převážně seniorského věku. Dále provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Dobročinný obchůdek Dotek. Neustále se snažíme zdokonalovat, rozšiřovat a obnovovat naše vybavení. Cílem našeho projektu s názvem v Doteku v pohodlí - je nákup polohovací elektrické postele, kterou využívají naši klienti v odlehčovací službě, případně si ji mohou zapůjčit v naší půjčovně kompenzačních pomůcek. Dále bychom chtěli zakoupit antidekubitní matrace a podložky.

Celkem jste přispěli:
4 998 Kč

Finanční dar od Ery:
25 000 Kč

Projekt celkem získal:
29 998 Kč

Sídlo organizace:

Dotek, o.p.s., Pardubská 1194, Vizovice, 763 1,

Zpátky nahoru