Moravskoslezský kraj Klubíčko, které hřeje a spojuje

Chceme se stát vyhledávaným centrem ekologické osvěty v okrese Nový Jičín a se svými programy a akcemi vyjíždět i do okolí. Máme za sebou poradenskou činnost i akce a projekty na ochranu přírody a krajiny. Teď bychom rádi více zapojili do dění v našem Ekocentru místní i širší veřejnost a co je více spojující než společná kreativní práce, kdy se ještě navíc můžeme radovat z pěkného výsledku. Jako prostředek jsme si vybrali to, co je nám blízké; podílíme se na záchraně genofondu plemene ovcí Valaška a naučili jsme se tvořivě zpracovávat vlnu. Rádi bychom založili místní spolek příznivců starých řemesel, pořádali kurzy pro veřejnost, vyjížděli za dětmi do škol i za lidmi do zařízení sociálních služeb. K tomu však potřebujeme další technické vybavení na zpracování vlny. V rámci projektu uspořádáme tvořivý workshop pro lidi z okolí. Navštívíme s programem stará řemesla - zpracování vlny vybranou školu.

Celkem jste přispěli:
4 998 Kč

Finanční dar od Ery:
30 000 Kč

Projekt celkem získal:
34 998 Kč

Sídlo organizace:

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, Blahutovice 34, 74101, Nový Jičín

Zpátky nahoru