Vysočina Obnova mokřadních luk pod PP Urbánkův palouk na Třebíčsku

Projekt je zaměřen na obnovu ladem ležících luk, které mají stále vysokou biologickou hodnotu. V lokalitě byl prokázán výskyt všivce ladního, prstnatce májového, hnědáska rozrazilového nebo lindušky luční. Projekt umožní obnovu tradičního hospodaření, které je dlouhodobě udržitelné. Pro záchranu vzácných druhů živočichů a rostlin je nezbytné obnovit kosení luk. Jedná se o podmáčený terén, kde kosíme ručně křovinořezem nebo pojízdnou sekačkou.Louky budou využívány na seno pro vlastní stádo ovcí.

Celkem jste přispěli:
24 172 Kč

Finanční dar od Ery:
35 000 Kč

Projekt celkem získal:
59 172 Kč

Sídlo organizace:

ZO ČSOP Kněžice, Kněžice 109, 67521, Okříšky

Zpátky nahoru