Ústecký kraj Zachraňme historickou kapličku

V lesním porostu na křižovatce cest se nachází kaplička sv. Anny. Čas ale i ruka vandala zanechaly na objektu zřetelné stopy. Je potřeba asanovat základy, vyměnit podlahu a prkenné obložení, vymalovat omítky v interiéru, opravit střechu,vyměnit okna, dveře a mobiliář kapličky. Projekt počítá i s úpravou okolí a umístěním informační tabule.

Celkem jste přispěli:
68 358 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
118 358 Kč

Sídlo organizace:

Klub českých turistů Krásná Lípa, Nemocniční 26, 40746, Krásná Lípa

Zpátky nahoru