Ústecký kraj A já venku nebudu, radši půjdu do klubu!

Projekt tvoří 3 aktivity: kapela funguje už dlouho, kuchařskou dílnu si děti už dlouho přejí a klubovna je základ – „duše klubu“. Kuchařská dílna: Dílna není jen o vaření a pečení, ale i péči o domácnost a děti, stolování, základní hygieně, zdravém živ.stylu, základech finanční gramotnosti. V kuchyni se vždy řešilo vše důležité – vztahy, peníze, průšvihy i radosti. Děti budou mít možnost ptát se na to, co je zajímá, na co se jindy a jinde zeptat obávají nebo se stydí. Tato forma je pro ně přirozenější, příjemnější, navozuje pocit důvěrnosti a bezpečí. Jsou pak otevřenější svěřit se se svými bolestmi a problémy. Klubovna: Základní klubová nabídka, zázemí pro sdílení a realizaci všeho důležitého, co se v klubu děje. Prostor pro společná setkání, domácí úkoly, hry, kreslení a tvořivé činnosti aj. Do klubu chodí denně cca 30 dětí a dospívajících. Bude moc dobře, když si řeknou: „A já venku nebudu, radši půjdu do klubu!“

Celkem jste přispěli:
0 Kč

Finanční dar od Ery:
0 Kč

Projekt celkem získal:
0 Kč

Sídlo organizace:

Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 12000, Praha 2

Zpátky nahoru