Dobrovolnický program Návštěvy a dobrovolnický program Kamarád

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

O projektu

V programu Návštěvy se dobrovolníci věnují sociálně izolovaným seniorům nebo znevýhodněným lidem, kteří jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů dočasně nebo trvale odloučeni od svých rodin a žijí osamoceně. Dobrovolníci je pravidelně navštěvují, věnují jim svůj čas a pozornost a aktivizují je. Navazování vztahů mezi starými a mladými lidmi vede k výměně zkušeností, k podpoře, mezigeneračnímu porozumění a ke vzájemnému obohacení. Program Kamarád je určen dětem se zvýšenou potřebou preventivního působení, které mají problémy se zvládáním učiva, zařazením do kolektivu nebo mají nedostačující rodinné zázemí. Službu mohou využívat například náhradní rodiny nebo rodiny ohrožené špatnou sociální situací. Dobrovolníci se pravidelně setkávají s dětmi, kterým pomáhají se zvládnutím učiva a zároveň je svým zájmem a podporou motivují a působí na ně jako vzory. Poskytují jim také citové zázemí a pocit sounáležitosti, což dětem často chybí. Děti se tak snadněji zařazují do kolektivu a získávají často chybějící sebevědomí. Do obou programů se ročně zapojí téměř 100 dobrovolníků.

Sídlo organizace:

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Chlumova 3, Jihlava, 586 01

Na tento projekt jste přispěli:

76 407 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

126 407 Kč

Nejnovější příspěvky

 • 27. 6. 2017

  Převod z běžného účtu

  500,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  10 000,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 000,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  10 000,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  200,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 200,00 Kč
 • 26. 6. 2017

  Platba platební kartou

  2 500,00 Kč
 • 24. 6. 2017

  Platba platební kartou

  2 000,00 Kč
 • 23. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 000,00 Kč
 • 22. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 000,00 Kč
 • 22. 6. 2017

  Platba offline převodem z BÚ

  500,00 Kč
 • 21. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 20. 6. 2017

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 20. 6. 2017

  Platba offline převodem z BÚ

  1 000,00 Kč
 • 19. 6. 2017

  Došlá platba

  300,00 Kč
 • 16. 6. 2017

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 16. 6. 2017

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 15. 6. 2017

  Platba platební kartou

  250,00 Kč
 • 15. 6. 2017

  Došlá platba

  100,00 Kč
 • 15. 6. 2017

  Platba platební kartou

  250,00 Kč
 • 14. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 14. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  250,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba z MasterCard Mobile

  250,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Převod z běžného účtu

  250,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Došlá platba

  200,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 000,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 13. 6. 2017

  Platba platební kartou

  4 000,00 Kč
 • 12. 6. 2017

  Platba platební kartou

  350,00 Kč
 • 12. 6. 2017

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 12. 6. 2017

  Došlá platba

  1 001,00 Kč
 • 12. 6. 2017

  Došlá platba

  700,00 Kč
 • 12. 6. 2017

  Došlá platba

  556,00 Kč
 • 12. 6. 2017

  Platba offline převodem z BÚ

  250,00 Kč
 • 11. 6. 2017

  Platba platební kartou

  250,00 Kč
 • 11. 6. 2017

  Platba platební kartou

  250,00 Kč
 • 11. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 11. 6. 2017

  Převod z běžného účtu

  1 000,00 Kč
 • 11. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 10. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 000,00 Kč
 • 10. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 10. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 10. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 10. 6. 2017

  Platba platební kartou

  2 000,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 000,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  1 500,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Převod z běžného účtu

  100,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Platba platební kartou

  100,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Došlá platba

  100,00 Kč
 • 9. 6. 2017

  Došlá platba

  4 000,00 Kč
 • 25. 5. 2017

  Došlá platba

  8 000,00 Kč
 • 25. 5. 2017

  Platba platební kartou

  1 000,00 Kč
 • 25. 5. 2017

  Platba platební kartou

  2 900,00 Kč
 • 16. 5. 2017

  Došlá platba

  1 000,00 Kč
 • 15. 5. 2017

  Platba platební kartou

  500,00 Kč