Jihočeský kraj Doma až do konce

Cílem projektu je podpořit domácí hospic, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Klademe si za cíl tvořit zázemí rodině, která pečuje o těžce nemocného umírajícího člověka. Pracovníci domácí hospicové péče vyjíždějí pravidelně do rodin poskytovat odborné služby. Služba domácího hospice je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Celkem jste přispěli:
38 400 Kč

Finanční dar od Ery:
40 000 Kč

Projekt celkem získal:
78 400 Kč

Sídlo organizace:

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01, Třeboň

Zpátky nahoru