Ústecký kraj Záchrana ohrožených rostlin Českého středohoří

Stráně, kde se ještě můžeme setkat s ohroženým lnem žlutým a dalšími unikáty Českého středohoří, vyžadují pravidelnou péči. S dobrovolníky každoročně kosíme svahy a louky. Jinak by ohrožené rostliny byly časem vytlačeny keři a vysokou travou. Zajímavostí je, že řada rostlin byla zachráněna v 80. letech minulého století před rozšiřujícími se hnědouhelnými doly. Studenti je tehdy přestěhovali z míst, která jsou dnes nenávratně pohřbena pod tunami hlušiny. Rostlinné klenoty dostaly druhou šanci. Jejich existence se však bez pomoci dobrovolníků a drobných dárců neobejde. Z darů hradíme vybavení a stravu pro dobrovolníky během kosení luk a celkovou organizaci ochranářských aktivit. Nedílnou součástí je snaha o zapojení místních obyvatel. Jejich zájem a pomoc jsou klíčem k tomu, aby příběh, který začal před víc jak třiceti lety, mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu.

Celkem jste přispěli:
68 688 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
118 688 Kč

Sídlo organizace:

Arnika - Program Ochrana přírody, Chlumova 17, 130 00, Praha 3

Zpátky nahoru