Karlovarský kraj Vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Terapeutická zahrada pro osoby s Alzheimerovou chorobou Týdenní stacionář je certifikovaným pracovištěm, kde pečujeme o lidi s demencí, převážně s Alzheimerovou chorobou. Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou. V zahradě budou speciální vyvýšené záhony, přístupné i vozíčkářům, které osázíme bylinami a jinými plodinami. Klienti se tak budou moci zapojit do úprav záhonů a sklízet pěstované plodiny. Záhony bylinek využijeme při aromaterapii, ostatní záhony při pracovní terapii. Dále zde budou plochy určené pro pohybovou aktivizaci a trénování rovnováhy – stezka pro bosou chůzi a chodníčky z různých materiálů. K relaxaci a odpočinku budou sloužit lavičky, které budou také umístěné u jezírka s vodními prvky. V zahradě je též zakomponován altánek, jako místo pro setkávání a posezení klientů – pomáhá rozvoji sociálních kontaktů mezi klienty.

Celkem jste přispěli:
65 043 Kč

Finanční dar od Ery:
50 000 Kč

Projekt celkem získal:
115 043 Kč

Sídlo organizace:

Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, , Karlovy Vary

Zpátky nahoru